italsky | Fráze - Život v zahraničí | Dávky v pracovní neschopnosti

Dokumenty | Banka | Práce | Studium | Bydlení | Dávky v pracovní neschopnosti | Domácí zvířata

Dávky v pracovní neschopnosti - Žádat

Hol tudok utánanézni, hogy jogosult vagyok-e speciális juttatásokra?
A chi posso rivolgermi per sapere se ho diritto a ricevere l'indennità di disabilità ?
Dotaz, kde můžu zjistit, jestli mám nárok na invalidní dávky
Adómentesek a juttatások?
L'indennità è esente da tasse?
Dotaz o dávkách
Mi alapján dől el, hogy mennyi pénzt kapok?
Quali fattori determinano l'importo che riceverò?
Dotaz, jaké faktory ovlivňují výši příjmu

Dávky v pracovní neschopnosti - Pečovatelé

Mik a követelmények, hogy járjon gondozói támogatás?
Quali sono i requisiti per ottenere l'assegno per l'assistenza ai disabili?
Dotaz, jaké jsou požadavky pro získání příspěvek na péči
Az általam gondozott ember rokonának kell lennem?
Devo avere una relazione di parentela con la persona che assisto?
Dotaz, jestli dotyčný musí být příbuzný osoby o kterou se stará, aby mohl/a získat příspěvek na péči
Heti hány órában kell gondoskodnom a gondozottról annak érdekében, hogy járjon a támogatás?
Quante ore a settimana devo fare assistenza per poter ricevere il sussidio?
Dotaz, kolik hodin týdně musím strávit péči o danou osobu, aby jsem mohl/a žádat o podporu
Adóköteles a támogatás?
Il sussidio è tassabile?
Dotaz, jestli je podpora zdanitelná
Milyen juttatásokat kaphatok?
Quali benefici riceverò?
Dotaz, jakou podporu dostanu
A támogatás befolyásol más juttatásokat?
Il sussidio influenza altre indennità che ricevo?
Dotaz, jestli má tento přídavek vliv na další výhody
A támogatás befolyásolja a gondozott juttatásait?
Il mio sussidio può influenzare le indennità della persona che assisto?
Dotaz, jestli daný přídavek ovlivní benefity osoby o kterou pečujete
Fellebbezhetek egy döntés ellen?
Posso fare ricorso contro una decisione?
Dotaz, jestli je možné podat odvolání proti rozhodnutí
Mit kell tennem, ha megváltoznak a körülmények?
Cosa devo fare se le mie circostanze cambiano?
Dotaz, jaké jsou vhodné další kroky, jestliže se změní vaše okolnosti