esperantsky | Fráze - Život v zahraničí | Dávky v pracovní neschopnosti

Dokumenty | Banka | Práce | Studium | Bydlení | Dávky v pracovní neschopnosti | Domácí zvířata

Dávky v pracovní neschopnosti - Žádat

Hol tudok utánanézni, hogy jogosult vagyok-e speciális juttatásokra?
Kie mi povas trovi, ĉu mi povas ricevi profitojn de invalideco?
Dotaz, kde můžu zjistit, jestli mám nárok na invalidní dávky
Adómentesek a juttatások?
Estas la poŝmono imponibla?
Dotaz o dávkách
Mi alapján dől el, hogy mennyi pénzt kapok?
Kio estas la faktoroj, kiuj determinas kiom mi ricevas?
Dotaz, jaké faktory ovlivňují výši příjmu

Dávky v pracovní neschopnosti - Pečovatelé

Mik a követelmények, hogy járjon gondozói támogatás?
Kio estas la kondiĉoj por esti elektebla por la poŝmono?
Dotaz, jaké jsou požadavky pro získání příspěvek na péči
Az általam gondozott ember rokonának kell lennem?
Ĉu mi devas esti rilatanta al la persono, ke mi estas prizorgita?
Dotaz, jestli dotyčný musí být příbuzný osoby o kterou se stará, aby mohl/a získat příspěvek na péči
Heti hány órában kell gondoskodnom a gondozottról annak érdekében, hogy járjon a támogatás?
Kiom da horoj semajne mi devas flegi la persono por esti elektebla peti la profitojn?
Dotaz, kolik hodin týdně musím strávit péči o danou osobu, aby jsem mohl/a žádat o podporu
Adóköteles a támogatás?
Estas la poŝmono imponibla?
Dotaz, jestli je podpora zdanitelná
Milyen juttatásokat kaphatok?
Kio profitojn mi ricevas?
Dotaz, jakou podporu dostanu
A támogatás befolyásol más juttatásokat?
Ĉu la poŝmono influas aliajn profitojn?
Dotaz, jestli má tento přídavek vliv na další výhody
A támogatás befolyásolja a gondozott juttatásait?
Ĉu mia poŝmono influas la profitojn de la persono, ke mi estas prizorgita?
Dotaz, jestli daný přídavek ovlivní benefity osoby o kterou pečujete
Fellebbezhetek egy döntés ellen?
Ĉu mi povas apeli kontraŭ la decido?
Dotaz, jestli je možné podat odvolání proti rozhodnutí
Mit kell tennem, ha megváltoznak a körülmények?
Kion mi farus, se mia cirkonstancoj ŝanĝus?
Dotaz, jaké jsou vhodné další kroky, jestliže se změní vaše okolnosti