dánsky | Fráze - Život v zahraničí | Dávky v pracovní neschopnosti

Dokumenty | Banka | Práce | Studium | Bydlení | Dávky v pracovní neschopnosti | Domácí zvířata

Dávky v pracovní neschopnosti - Žádat

Hol tudok utánanézni, hogy jogosult vagyok-e speciális juttatásokra?
Hvor kan jeg finde ud af om jeg er berettiget til at få invalidepension?
Dotaz, kde můžu zjistit, jestli mám nárok na invalidní dávky
Adómentesek a juttatások?
Er understøttelsen skattefri?
Dotaz o dávkách
Mi alapján dől el, hogy mennyi pénzt kapok?
Hvilke faktorer bestemmer hvor meget jeg får?
Dotaz, jaké faktory ovlivňují výši příjmu

Dávky v pracovní neschopnosti - Pečovatelé

Mik a követelmények, hogy járjon gondozói támogatás?
Hvad er kravene der bestemmer om jeg er berettiget til at få plejebistand?
Dotaz, jaké jsou požadavky pro získání příspěvek na péči
Az általam gondozott ember rokonának kell lennem?
Behøver jeg være i familie med personen jeg tager mig af for at modtage plejebistanden?
Dotaz, jestli dotyčný musí být příbuzný osoby o kterou se stará, aby mohl/a získat příspěvek na péči
Heti hány órában kell gondoskodnom a gondozottról annak érdekében, hogy járjon a támogatás?
Hvor mange timer om ugen skal jeg bruge på at tage mig af personen for at kunne søge om plejebistand?
Dotaz, kolik hodin týdně musím strávit péči o danou osobu, aby jsem mohl/a žádat o podporu
Adóköteles a támogatás?
Er plejebistanden skattepligtig?
Dotaz, jestli je podpora zdanitelná
Milyen juttatásokat kaphatok?
Hvilken understøttelse vil jeg få?
Dotaz, jakou podporu dostanu
A támogatás befolyásol más juttatásokat?
Påvirker understøttelsen andre fordele?
Dotaz, jestli má tento přídavek vliv na další výhody
A támogatás befolyásolja a gondozott juttatásait?
Kan min understøttelse påvirke de fordele min plejeperson har?
Dotaz, jestli daný přídavek ovlivní benefity osoby o kterou pečujete
Fellebbezhetek egy döntés ellen?
Kan jeg appellere en beslutning?
Dotaz, jestli je možné podat odvolání proti rozhodnutí
Mit kell tennem, ha megváltoznak a körülmények?
Hvad gør jeg hvis min situation ændrer sig?
Dotaz, jaké jsou vhodné další kroky, jestliže se změní vaše okolnosti