švédsky | Fráze - Život v zahraničí | Dávky v pracovní neschopnosti

Dokumenty | Banka | Práce | Studium | Bydlení | Dávky v pracovní neschopnosti | Domácí zvířata

Dávky v pracovní neschopnosti - Žádat

A chi posso rivolgermi per sapere se ho diritto a ricevere l'indennità di disabilità ?
Var kan jag ta reda på om jag har rätt att få handikappersättning?
Dotaz, kde můžu zjistit, jestli mám nárok na invalidní dávky
L'indennità è esente da tasse?
Är bidraget skattefritt?
Dotaz o dávkách
Quali fattori determinano l'importo che riceverò?
Vilka är de faktorer som bestämmer hur mycket pengar jag får?
Dotaz, jaké faktory ovlivňují výši příjmu

Dávky v pracovní neschopnosti - Pečovatelé

Quali sono i requisiti per ottenere l'assegno per l'assistenza ai disabili?
Vilka krav måste uppfyllas för att jag ska få vårdgivarersättning?
Dotaz, jaké jsou požadavky pro získání příspěvek na péči
Devo avere una relazione di parentela con la persona che assisto?
Måste jag vara släkt med personen jag tar hand om för att få bidrag?
Dotaz, jestli dotyčný musí být příbuzný osoby o kterou se stará, aby mohl/a získat příspěvek na péči
Quante ore a settimana devo fare assistenza per poter ricevere il sussidio?
Hur många timmar per vecka måste jag hand om personen för att kvalificera för vårdnadsbidraget?
Dotaz, kolik hodin týdně musím strávit péči o danou osobu, aby jsem mohl/a žádat o podporu
Il sussidio è tassabile?
Ska bidraget beskattas?
Dotaz, jestli je podpora zdanitelná
Quali benefici riceverò?
Vilka förmåner får jag?
Dotaz, jakou podporu dostanu
Il sussidio influenza altre indennità che ricevo?
Påverkar ersättningen andra förmåner?
Dotaz, jestli má tento přídavek vliv na další výhody
Il mio sussidio può influenzare le indennità della persona che assisto?
Kan min ersättning påverka personen jag vårdar?
Dotaz, jestli daný přídavek ovlivní benefity osoby o kterou pečujete
Posso fare ricorso contro una decisione?
Kan jag överklaga beslutet?
Dotaz, jestli je možné podat odvolání proti rozhodnutí
Cosa devo fare se le mie circostanze cambiano?
Vad ska jag göra om mina omständigheter ändras?
Dotaz, jaké jsou vhodné další kroky, jestliže se změní vaše okolnosti