portugalsky | Fráze - Život v zahraničí | Dávky v pracovní neschopnosti

Dokumenty | Banka | Práce | Studium | Bydlení | Dávky v pracovní neschopnosti | Domácí zvířata

Dávky v pracovní neschopnosti - Žádat

A chi posso rivolgermi per sapere se ho diritto a ricevere l'indennità di disabilità ?
Onde posso descobrir se tenho direito a receber benefícios de deficientes?
Dotaz, kde můžu zjistit, jestli mám nárok na invalidní dávky
L'indennità è esente da tasse?
O subsídio é isento de impostos?
Dotaz o dávkách
Quali fattori determinano l'importo che riceverò?
Quais são os fatores que determinam o quanto eu vou receber?
Dotaz, jaké faktory ovlivňují výši příjmu

Dávky v pracovní neschopnosti - Pečovatelé

Quali sono i requisiti per ottenere l'assegno per l'assistenza ai disabili?
Quais são os requisitos para ser elegível a um subsídio por assistência?
Dotaz, jaké jsou požadavky pro získání příspěvek na péči
Devo avere una relazione di parentela con la persona che assisto?
Preciso ser parente da pessoa que estou cuidando?
Dotaz, jestli dotyčný musí být příbuzný osoby o kterou se stará, aby mohl/a získat příspěvek na péči
Quante ore a settimana devo fare assistenza per poter ricevere il sussidio?
Quantas horas por semana preciso cuidar da pessoa para ser elegível para receber os benefícios?
Dotaz, kolik hodin týdně musím strávit péči o danou osobu, aby jsem mohl/a žádat o podporu
Il sussidio è tassabile?
O subsídio é tributável?
Dotaz, jestli je podpora zdanitelná
Quali benefici riceverò?
Quais benefícios vou receber?
Dotaz, jakou podporu dostanu
Il sussidio influenza altre indennità che ricevo?
O subsídio afeta outros benefícios?
Dotaz, jestli má tento přídavek vliv na další výhody
Il mio sussidio può influenzare le indennità della persona che assisto?
O meu subsídio pode afetar os benefícios da pessoa que eu estou cuidando?
Dotaz, jestli daný přídavek ovlivní benefity osoby o kterou pečujete
Posso fare ricorso contro una decisione?
Posso entrar com recurso contra uma decisão?
Dotaz, jestli je možné podat odvolání proti rozhodnutí
Cosa devo fare se le mie circostanze cambiano?
O que eu devo fazer se minha situação mudar?
Dotaz, jaké jsou vhodné další kroky, jestliže se změní vaše okolnosti