německy | Fráze - Život v zahraničí | Dávky v pracovní neschopnosti

Dokumenty | Banka | Práce | Studium | Bydlení | Dávky v pracovní neschopnosti | Domácí zvířata

Dávky v pracovní neschopnosti - Žádat

A chi posso rivolgermi per sapere se ho diritto a ricevere l'indennità di disabilità ?
Wo kann ich herausfinden, ob mir Behindertenhilfe zusteht?
Dotaz, kde můžu zjistit, jestli mám nárok na invalidní dávky
L'indennità è esente da tasse?
Ist die Beihilfe steuerfrei?
Dotaz o dávkách
Quali fattori determinano l'importo che riceverò?
Von welchen Faktoren hängt die Höhe der Unterstützungssumme ab?
Dotaz, jaké faktory ovlivňují výši příjmu

Dávky v pracovní neschopnosti - Pečovatelé

Quali sono i requisiti per ottenere l'assegno per l'assistenza ai disabili?
Unter welchen Voraussetzungen steht mir Pflegebeihilfe zu?
Dotaz, jaké jsou požadavky pro získání příspěvek na péči
Devo avere una relazione di parentela con la persona che assisto?
Muss ich mit der Person, die ich pflege, verwandt sein?
Dotaz, jestli dotyčný musí být příbuzný osoby o kterou se stará, aby mohl/a získat příspěvek na péči
Quante ore a settimana devo fare assistenza per poter ricevere il sussidio?
Wie viele Stunden pro Woche muss ich eine Person pflegen, damit ich die Unterstützung beantragen kann?
Dotaz, kolik hodin týdně musím strávit péči o danou osobu, aby jsem mohl/a žádat o podporu
Il sussidio è tassabile?
Wird die Unterstützung besteuert?
Dotaz, jestli je podpora zdanitelná
Quali benefici riceverò?
Was für Unterstützung bekomme ich?
Dotaz, jakou podporu dostanu
Il sussidio influenza altre indennità che ricevo?
Wirkt sich die Unterstützung auf andere Beihilfen aus?
Dotaz, jestli má tento přídavek vliv na další výhody
Il mio sussidio può influenzare le indennità della persona che assisto?
Wirkt sich meine Pflegebeihilfe auf Unterstützungsbezüge der Person aus, die ich pflege?
Dotaz, jestli daný přídavek ovlivní benefity osoby o kterou pečujete
Posso fare ricorso contro una decisione?
Kann ich gegen eine Entscheidung Berufung einlegen?
Dotaz, jestli je možné podat odvolání proti rozhodnutí
Cosa devo fare se le mie circostanze cambiano?
Was soll ich tun, wenn sich meine Lebensumstände ändern?
Dotaz, jaké jsou vhodné další kroky, jestliže se změní vaše okolnosti