maďarsky | Fráze - Život v zahraničí | Dávky v pracovní neschopnosti

Dokumenty | Banka | Práce | Studium | Bydlení | Dávky v pracovní neschopnosti | Domácí zvířata

Dávky v pracovní neschopnosti - Žádat

A chi posso rivolgermi per sapere se ho diritto a ricevere l'indennità di disabilità ?
Hol tudok utánanézni, hogy jogosult vagyok-e speciális juttatásokra?
Dotaz, kde můžu zjistit, jestli mám nárok na invalidní dávky
L'indennità è esente da tasse?
Adómentesek a juttatások?
Dotaz o dávkách
Quali fattori determinano l'importo che riceverò?
Mi alapján dől el, hogy mennyi pénzt kapok?
Dotaz, jaké faktory ovlivňují výši příjmu

Dávky v pracovní neschopnosti - Pečovatelé

Quali sono i requisiti per ottenere l'assegno per l'assistenza ai disabili?
Mik a követelmények, hogy járjon gondozói támogatás?
Dotaz, jaké jsou požadavky pro získání příspěvek na péči
Devo avere una relazione di parentela con la persona che assisto?
Az általam gondozott ember rokonának kell lennem?
Dotaz, jestli dotyčný musí být příbuzný osoby o kterou se stará, aby mohl/a získat příspěvek na péči
Quante ore a settimana devo fare assistenza per poter ricevere il sussidio?
Heti hány órában kell gondoskodnom a gondozottról annak érdekében, hogy járjon a támogatás?
Dotaz, kolik hodin týdně musím strávit péči o danou osobu, aby jsem mohl/a žádat o podporu
Il sussidio è tassabile?
Adóköteles a támogatás?
Dotaz, jestli je podpora zdanitelná
Quali benefici riceverò?
Milyen juttatásokat kaphatok?
Dotaz, jakou podporu dostanu
Il sussidio influenza altre indennità che ricevo?
A támogatás befolyásol más juttatásokat?
Dotaz, jestli má tento přídavek vliv na další výhody
Il mio sussidio può influenzare le indennità della persona che assisto?
A támogatás befolyásolja a gondozott juttatásait?
Dotaz, jestli daný přídavek ovlivní benefity osoby o kterou pečujete
Posso fare ricorso contro una decisione?
Fellebbezhetek egy döntés ellen?
Dotaz, jestli je možné podat odvolání proti rozhodnutí
Cosa devo fare se le mie circostanze cambiano?
Mit kell tennem, ha megváltoznak a körülmények?
Dotaz, jaké jsou vhodné další kroky, jestliže se změní vaše okolnosti