korejsky | Fráze - Život v zahraničí | Dávky v pracovní neschopnosti

Dokumenty | Banka | Práce | Studium | Bydlení | Dávky v pracovní neschopnosti | Domácí zvířata

Dávky v pracovní neschopnosti - Žádat

A chi posso rivolgermi per sapere se ho diritto a ricevere l'indennità di disabilità ?
Dotaz, kde můžu zjistit, jestli mám nárok na invalidní dávky
L'indennità è esente da tasse?
Dotaz o dávkách
Quali fattori determinano l'importo che riceverò?
Dotaz, jaké faktory ovlivňují výši příjmu

Dávky v pracovní neschopnosti - Pečovatelé

Quali sono i requisiti per ottenere l'assegno per l'assistenza ai disabili?
Dotaz, jaké jsou požadavky pro získání příspěvek na péči
Devo avere una relazione di parentela con la persona che assisto?
Dotaz, jestli dotyčný musí být příbuzný osoby o kterou se stará, aby mohl/a získat příspěvek na péči
Quante ore a settimana devo fare assistenza per poter ricevere il sussidio?
Dotaz, kolik hodin týdně musím strávit péči o danou osobu, aby jsem mohl/a žádat o podporu
Il sussidio è tassabile?
Dotaz, jestli je podpora zdanitelná
Quali benefici riceverò?
Dotaz, jakou podporu dostanu
Il sussidio influenza altre indennità che ricevo?
Dotaz, jestli má tento přídavek vliv na další výhody
Il mio sussidio può influenzare le indennità della persona che assisto?
Dotaz, jestli daný přídavek ovlivní benefity osoby o kterou pečujete
Posso fare ricorso contro una decisione?
Dotaz, jestli je možné podat odvolání proti rozhodnutí
Cosa devo fare se le mie circostanze cambiano?
Dotaz, jaké jsou vhodné další kroky, jestliže se změní vaše okolnosti