dánsky | Fráze - Život v zahraničí | Dávky v pracovní neschopnosti

Dokumenty | Banka | Práce | Studium | Bydlení | Dávky v pracovní neschopnosti | Domácí zvířata

Dávky v pracovní neschopnosti - Žádat

A chi posso rivolgermi per sapere se ho diritto a ricevere l'indennità di disabilità ?
Hvor kan jeg finde ud af om jeg er berettiget til at få invalidepension?
Dotaz, kde můžu zjistit, jestli mám nárok na invalidní dávky
L'indennità è esente da tasse?
Er understøttelsen skattefri?
Dotaz o dávkách
Quali fattori determinano l'importo che riceverò?
Hvilke faktorer bestemmer hvor meget jeg får?
Dotaz, jaké faktory ovlivňují výši příjmu

Dávky v pracovní neschopnosti - Pečovatelé

Quali sono i requisiti per ottenere l'assegno per l'assistenza ai disabili?
Hvad er kravene der bestemmer om jeg er berettiget til at få plejebistand?
Dotaz, jaké jsou požadavky pro získání příspěvek na péči
Devo avere una relazione di parentela con la persona che assisto?
Behøver jeg være i familie med personen jeg tager mig af for at modtage plejebistanden?
Dotaz, jestli dotyčný musí být příbuzný osoby o kterou se stará, aby mohl/a získat příspěvek na péči
Quante ore a settimana devo fare assistenza per poter ricevere il sussidio?
Hvor mange timer om ugen skal jeg bruge på at tage mig af personen for at kunne søge om plejebistand?
Dotaz, kolik hodin týdně musím strávit péči o danou osobu, aby jsem mohl/a žádat o podporu
Il sussidio è tassabile?
Er plejebistanden skattepligtig?
Dotaz, jestli je podpora zdanitelná
Quali benefici riceverò?
Hvilken understøttelse vil jeg få?
Dotaz, jakou podporu dostanu
Il sussidio influenza altre indennità che ricevo?
Påvirker understøttelsen andre fordele?
Dotaz, jestli má tento přídavek vliv na další výhody
Il mio sussidio può influenzare le indennità della persona che assisto?
Kan min understøttelse påvirke de fordele min plejeperson har?
Dotaz, jestli daný přídavek ovlivní benefity osoby o kterou pečujete
Posso fare ricorso contro una decisione?
Kan jeg appellere en beslutning?
Dotaz, jestli je možné podat odvolání proti rozhodnutí
Cosa devo fare se le mie circostanze cambiano?
Hvad gør jeg hvis min situation ændrer sig?
Dotaz, jaké jsou vhodné další kroky, jestliže se změní vaše okolnosti