anglicky | Fráze - Život v zahraničí | Dávky v pracovní neschopnosti

Dokumenty | Banka | Práce | Studium | Bydlení | Dávky v pracovní neschopnosti | Domácí zvířata

Dávky v pracovní neschopnosti - Žádat

A chi posso rivolgermi per sapere se ho diritto a ricevere l'indennità di disabilità ?
Where can I find out if I am entitled to receive disability benefits?
Dotaz, kde můžu zjistit, jestli mám nárok na invalidní dávky
L'indennità è esente da tasse?
Is the allowance tax-free?
Dotaz o dávkách
Quali fattori determinano l'importo che riceverò?
What are the factors which determine how much I get?
Dotaz, jaké faktory ovlivňují výši příjmu

Dávky v pracovní neschopnosti - Pečovatelé

Quali sono i requisiti per ottenere l'assegno per l'assistenza ai disabili?
What are the requirements to be eligible for the carer's allowance?
Dotaz, jaké jsou požadavky pro získání příspěvek na péči
Devo avere una relazione di parentela con la persona che assisto?
Do I have to be related to the person I am caring for?
Dotaz, jestli dotyčný musí být příbuzný osoby o kterou se stará, aby mohl/a získat příspěvek na péči
Quante ore a settimana devo fare assistenza per poter ricevere il sussidio?
How many hours a week do I have to spend caring for the person to be eligible to apply for the benefits?
Dotaz, kolik hodin týdně musím strávit péči o danou osobu, aby jsem mohl/a žádat o podporu
Il sussidio è tassabile?
Is the allowance taxable?
Dotaz, jestli je podpora zdanitelná
Quali benefici riceverò?
Which benefits will I receive?
Dotaz, jakou podporu dostanu
Il sussidio influenza altre indennità che ricevo?
Will the allowance affect other benefits?
Dotaz, jestli má tento přídavek vliv na další výhody
Il mio sussidio può influenzare le indennità della persona che assisto?
Can my allowance affect the benefits of the person I am caring for?
Dotaz, jestli daný přídavek ovlivní benefity osoby o kterou pečujete
Posso fare ricorso contro una decisione?
Can I appeal against a decision?
Dotaz, jestli je možné podat odvolání proti rozhodnutí
Cosa devo fare se le mie circostanze cambiano?
What shall I do if my circumstances change?
Dotaz, jaké jsou vhodné další kroky, jestliže se změní vaše okolnosti