nizozemsky | Fráze - Život v zahraničí | Dávky v pracovní neschopnosti

Dokumenty | Banka | Práce | Studium | Bydlení | Dávky v pracovní neschopnosti | Domácí zvířata

Dávky v pracovní neschopnosti - Žádat

À qui puis-je m'adresser pour savoir si j'ai droit aux allocations aux personnes handicapées ?
Waar kan ik nakijken of ik in aanmerking kom voor gehandicaptenzorg?
Dotaz, kde můžu zjistit, jestli mám nárok na invalidní dávky
Est-ce que les allocations sont imposables ?
Is de uitkering belastingvrij?
Dotaz o dávkách
Sur quels facteurs se base la décision du montant des allocations versées ?
Welke factoren bepalen hoeveel geld ik krijg?
Dotaz, jaké faktory ovlivňují výši příjmu

Dávky v pracovní neschopnosti - Pečovatelé

Quels sont les facteurs qui déterminent si je suis éligible pour les allocations pour garde ?
Wat zijn de vereisten om in aanmerking te komen voor een zorgtoeslag?
Dotaz, jaké jsou požadavky pro získání příspěvek na péči
Est-ce que je dois être un parent de la personne pour qui je suis aidant(e) ?
Moet ik gerelateerd zijn aan de persoon waar ik voor zorg?
Dotaz, jestli dotyčný musí být příbuzný osoby o kterou se stará, aby mohl/a získat příspěvek na péči
Combien d'heures par semaine dois-je passer avec la personne que j'aide pour être éligible aux allocations ?
Hoeveel uren per week moet ik zorgen voor de persoon vooraleer ik in aanmerking kom voor een zorgtoeslag?
Dotaz, kolik hodin týdně musím strávit péči o danou osobu, aby jsem mohl/a žádat o podporu
Est-ce que les allocations sont imposables ?
Is de zorgtoeslag belastbaar?
Dotaz, jestli je podpora zdanitelná
Quelles compensations vais-je recevoir ?
Welke voordelen zal ik ontvangen?
Dotaz, jakou podporu dostanu
Quelle conséquence les allocations ont sur les autres prestations ?
Heeft de toeslag invloed op andere ondersteunende diensten?
Dotaz, jestli má tento přídavek vliv na další výhody
Est-ce que mes allocations peuvent avoir un effet sur les prestations de la personne dont j'ai la garde ?
Kan mijn toeslag invloed hebben op de ondersteunende diensten van de persoon waarvoor ik zorg draag?
Dotaz, jestli daný přídavek ovlivní benefity osoby o kterou pečujete
Est-ce que je peux faire appel ?
Kan ik in beroep gaan tegen een beslissing?
Dotaz, jestli je možné podat odvolání proti rozhodnutí
Que dois-je faire si les circonstances changent ?
Wat moet ik doen als mijn omstandigheden veranderen?
Dotaz, jaké jsou vhodné další kroky, jestliže se změní vaše okolnosti