německy | Fráze - Život v zahraničí | Dávky v pracovní neschopnosti

Dokumenty | Banka | Práce | Studium | Bydlení | Dávky v pracovní neschopnosti | Domácí zvířata

Dávky v pracovní neschopnosti - Žádat

À qui puis-je m'adresser pour savoir si j'ai droit aux allocations aux personnes handicapées ?
Wo kann ich herausfinden, ob mir Behindertenhilfe zusteht?
Dotaz, kde můžu zjistit, jestli mám nárok na invalidní dávky
Est-ce que les allocations sont imposables ?
Ist die Beihilfe steuerfrei?
Dotaz o dávkách
Sur quels facteurs se base la décision du montant des allocations versées ?
Von welchen Faktoren hängt die Höhe der Unterstützungssumme ab?
Dotaz, jaké faktory ovlivňují výši příjmu

Dávky v pracovní neschopnosti - Pečovatelé

Quels sont les facteurs qui déterminent si je suis éligible pour les allocations pour garde ?
Unter welchen Voraussetzungen steht mir Pflegebeihilfe zu?
Dotaz, jaké jsou požadavky pro získání příspěvek na péči
Est-ce que je dois être un parent de la personne pour qui je suis aidant(e) ?
Muss ich mit der Person, die ich pflege, verwandt sein?
Dotaz, jestli dotyčný musí být příbuzný osoby o kterou se stará, aby mohl/a získat příspěvek na péči
Combien d'heures par semaine dois-je passer avec la personne que j'aide pour être éligible aux allocations ?
Wie viele Stunden pro Woche muss ich eine Person pflegen, damit ich die Unterstützung beantragen kann?
Dotaz, kolik hodin týdně musím strávit péči o danou osobu, aby jsem mohl/a žádat o podporu
Est-ce que les allocations sont imposables ?
Wird die Unterstützung besteuert?
Dotaz, jestli je podpora zdanitelná
Quelles compensations vais-je recevoir ?
Was für Unterstützung bekomme ich?
Dotaz, jakou podporu dostanu
Quelle conséquence les allocations ont sur les autres prestations ?
Wirkt sich die Unterstützung auf andere Beihilfen aus?
Dotaz, jestli má tento přídavek vliv na další výhody
Est-ce que mes allocations peuvent avoir un effet sur les prestations de la personne dont j'ai la garde ?
Wirkt sich meine Pflegebeihilfe auf Unterstützungsbezüge der Person aus, die ich pflege?
Dotaz, jestli daný přídavek ovlivní benefity osoby o kterou pečujete
Est-ce que je peux faire appel ?
Kann ich gegen eine Entscheidung Berufung einlegen?
Dotaz, jestli je možné podat odvolání proti rozhodnutí
Que dois-je faire si les circonstances changent ?
Was soll ich tun, wenn sich meine Lebensumstände ändern?
Dotaz, jaké jsou vhodné další kroky, jestliže se změní vaše okolnosti