esperantsky | Fráze - Život v zahraničí | Dávky v pracovní neschopnosti

Dokumenty | Banka | Práce | Studium | Bydlení | Dávky v pracovní neschopnosti | Domácí zvířata

Dávky v pracovní neschopnosti - Žádat

À qui puis-je m'adresser pour savoir si j'ai droit aux allocations aux personnes handicapées ?
Kie mi povas trovi, ĉu mi povas ricevi profitojn de invalideco?
Dotaz, kde můžu zjistit, jestli mám nárok na invalidní dávky
Est-ce que les allocations sont imposables ?
Estas la poŝmono imponibla?
Dotaz o dávkách
Sur quels facteurs se base la décision du montant des allocations versées ?
Kio estas la faktoroj, kiuj determinas kiom mi ricevas?
Dotaz, jaké faktory ovlivňují výši příjmu

Dávky v pracovní neschopnosti - Pečovatelé

Quels sont les facteurs qui déterminent si je suis éligible pour les allocations pour garde ?
Kio estas la kondiĉoj por esti elektebla por la poŝmono?
Dotaz, jaké jsou požadavky pro získání příspěvek na péči
Est-ce que je dois être un parent de la personne pour qui je suis aidant(e) ?
Ĉu mi devas esti rilatanta al la persono, ke mi estas prizorgita?
Dotaz, jestli dotyčný musí být příbuzný osoby o kterou se stará, aby mohl/a získat příspěvek na péči
Combien d'heures par semaine dois-je passer avec la personne que j'aide pour être éligible aux allocations ?
Kiom da horoj semajne mi devas flegi la persono por esti elektebla peti la profitojn?
Dotaz, kolik hodin týdně musím strávit péči o danou osobu, aby jsem mohl/a žádat o podporu
Est-ce que les allocations sont imposables ?
Estas la poŝmono imponibla?
Dotaz, jestli je podpora zdanitelná
Quelles compensations vais-je recevoir ?
Kio profitojn mi ricevas?
Dotaz, jakou podporu dostanu
Quelle conséquence les allocations ont sur les autres prestations ?
Ĉu la poŝmono influas aliajn profitojn?
Dotaz, jestli má tento přídavek vliv na další výhody
Est-ce que mes allocations peuvent avoir un effet sur les prestations de la personne dont j'ai la garde ?
Ĉu mia poŝmono influas la profitojn de la persono, ke mi estas prizorgita?
Dotaz, jestli daný přídavek ovlivní benefity osoby o kterou pečujete
Est-ce que je peux faire appel ?
Ĉu mi povas apeli kontraŭ la decido?
Dotaz, jestli je možné podat odvolání proti rozhodnutí
Que dois-je faire si les circonstances changent ?
Kion mi farus, se mia cirkonstancoj ŝanĝus?
Dotaz, jaké jsou vhodné další kroky, jestliže se změní vaše okolnosti