španělsky | Fráze - Život v zahraničí | Dávky v pracovní neschopnosti

Dokumenty | Banka | Práce | Studium | Bydlení | Dávky v pracovní neschopnosti | Domácí zvířata

Dávky v pracovní neschopnosti - Žádat

Mistä saan tietää, olenko oikeutettu työkyvyttömyysavustukseen?
¿Dónde me pueden decir si tengo derecho a recibir ayudas por discapacidad?
Dotaz, kde můžu zjistit, jestli mám nárok na invalidní dávky
Onko avustus verovapaata?
¿Están exentas de impuestos las prestaciones?
Dotaz o dávkách
Mitkä tekijät vaikuttavat tuen määrään?
¿Qué factores determinan la cantidad de dinero a percibir?
Dotaz, jaké faktory ovlivňují výši příjmu

Dávky v pracovní neschopnosti - Pečovatelé

Mitkä kriteerit pitää täyttyä, jotta saa huoltajan avustuksia?
¿Cuáles son los requisitos para percibir la ayuda a la dependencia?
Dotaz, jaké jsou požadavky pro získání příspěvek na péči
Pitääkö minun olla sukua huollettavalle henkilölle, jotta saan tukia?
¿Tengo que ser pariente de la persona que estoy cuidando?
Dotaz, jestli dotyčný musí být příbuzný osoby o kterou se stará, aby mohl/a získat příspěvek na péči
Kuinka monta tuntia viikossa minun pitää huolehtia henkilöstä tukien saamiseksi?
¿Cuántas horas a la semana tengo que estar al cuidado de mi (relación) para poder solicitar la ayuda?
Dotaz, kolik hodin týdně musím strávit péči o danou osobu, aby jsem mohl/a žádat o podporu
Onko tuki veronalaista?
¿Hay que pagar impuestos por la ayuda?
Dotaz, jestli je podpora zdanitelná
Mitä tukia minun on mahdollista saada?
¿Qué ayudas puedo percibir?
Dotaz, jakou podporu dostanu
Vaikuttaako tuki muihin avustuksiin?
¿Es compatible esta prestación con otras que pueda percibir?
Dotaz, jestli má tento přídavek vliv na další výhody
Voiko tukeni vaikuttaa myös huollettavan henkilön tukiin?
¿Es compatible mi prestación con las prestaciones de la persona a mi cargo?
Dotaz, jestli daný přídavek ovlivní benefity osoby o kterou pečujete
Voinko valittaa päätöksestä?
¿Puedo recurrir una resolución?
Dotaz, jestli je možné podat odvolání proti rozhodnutí
Mitä minun pitää tehdä, jos tilanteeni muuttuu?
¿Qué hago si cambian mis circunstancias?
Dotaz, jaké jsou vhodné další kroky, jestliže se změní vaše okolnosti