švédsky | Fráze - Život v zahraničí | Dávky v pracovní neschopnosti

Dokumenty | Banka | Práce | Studium | Bydlení | Dávky v pracovní neschopnosti | Domácí zvířata

Dávky v pracovní neschopnosti - Žádat

Kie mi povas trovi, ĉu mi povas ricevi profitojn de invalideco?
Var kan jag ta reda på om jag har rätt att få handikappersättning?
Dotaz, kde můžu zjistit, jestli mám nárok na invalidní dávky
Estas la poŝmono imponibla?
Är bidraget skattefritt?
Dotaz o dávkách
Kio estas la faktoroj, kiuj determinas kiom mi ricevas?
Vilka är de faktorer som bestämmer hur mycket pengar jag får?
Dotaz, jaké faktory ovlivňují výši příjmu

Dávky v pracovní neschopnosti - Pečovatelé

Kio estas la kondiĉoj por esti elektebla por la poŝmono?
Vilka krav måste uppfyllas för att jag ska få vårdgivarersättning?
Dotaz, jaké jsou požadavky pro získání příspěvek na péči
Ĉu mi devas esti rilatanta al la persono, ke mi estas prizorgita?
Måste jag vara släkt med personen jag tar hand om för att få bidrag?
Dotaz, jestli dotyčný musí být příbuzný osoby o kterou se stará, aby mohl/a získat příspěvek na péči
Kiom da horoj semajne mi devas flegi la persono por esti elektebla peti la profitojn?
Hur många timmar per vecka måste jag hand om personen för att kvalificera för vårdnadsbidraget?
Dotaz, kolik hodin týdně musím strávit péči o danou osobu, aby jsem mohl/a žádat o podporu
Estas la poŝmono imponibla?
Ska bidraget beskattas?
Dotaz, jestli je podpora zdanitelná
Kio profitojn mi ricevas?
Vilka förmåner får jag?
Dotaz, jakou podporu dostanu
Ĉu la poŝmono influas aliajn profitojn?
Påverkar ersättningen andra förmåner?
Dotaz, jestli má tento přídavek vliv na další výhody
Ĉu mia poŝmono influas la profitojn de la persono, ke mi estas prizorgita?
Kan min ersättning påverka personen jag vårdar?
Dotaz, jestli daný přídavek ovlivní benefity osoby o kterou pečujete
Ĉu mi povas apeli kontraŭ la decido?
Kan jag överklaga beslutet?
Dotaz, jestli je možné podat odvolání proti rozhodnutí
Kion mi farus, se mia cirkonstancoj ŝanĝus?
Vad ska jag göra om mina omständigheter ändras?
Dotaz, jaké jsou vhodné další kroky, jestliže se změní vaše okolnosti