rusky | Fráze - Život v zahraničí | Dávky v pracovní neschopnosti

Dokumenty | Banka | Práce | Studium | Bydlení | Dávky v pracovní neschopnosti | Domácí zvířata

Dávky v pracovní neschopnosti - Žádat

Kie mi povas trovi, ĉu mi povas ricevi profitojn de invalideco?
Где я могу узнать, полагаются ли мне льготы и пособия по инвалидности?
Dotaz, kde můžu zjistit, jestli mám nárok na invalidní dávky
Estas la poŝmono imponibla?
Денежное пособие освобождено от налогов?
Dotaz o dávkách
Kio estas la faktoroj, kiuj determinas kiom mi ricevas?
Какие факторы определяют, сколько денег я получу?
Dotaz, jaké faktory ovlivňují výši příjmu

Dávky v pracovní neschopnosti - Pečovatelé

Kio estas la kondiĉoj por esti elektebla por la poŝmono?
Каковы требования для получения права на пособие по уходу?
Dotaz, jaké jsou požadavky pro získání příspěvek na péči
Ĉu mi devas esti rilatanta al la persono, ke mi estas prizorgita?
Мне нужно быть связанным с человеком, за которым я ухаживаю?
Dotaz, jestli dotyčný musí být příbuzný osoby o kterou se stará, aby mohl/a získat příspěvek na péči
Kiom da horoj semajne mi devas flegi la persono por esti elektebla peti la profitojn?
Сколько часов в неделю мне нужно проводить, ухаживая за человеком, чтобы иметь право на пособие?
Dotaz, kolik hodin týdně musím strávit péči o danou osobu, aby jsem mohl/a žádat o podporu
Estas la poŝmono imponibla?
Денежное пособие подвергается налогооблажению?
Dotaz, jestli je podpora zdanitelná
Kio profitojn mi ricevas?
Какие льготы я получу?
Dotaz, jakou podporu dostanu
Ĉu la poŝmono influas aliajn profitojn?
Денежное пособие повлияет на другие льготы?
Dotaz, jestli má tento přídavek vliv na další výhody
Ĉu mia poŝmono influas la profitojn de la persono, ke mi estas prizorgita?
Мое денежное пособие может повлиять на льготы человека, за которым я ухаживаю?
Dotaz, jestli daný přídavek ovlivní benefity osoby o kterou pečujete
Ĉu mi povas apeli kontraŭ la decido?
Я могу обжаловать это решение?
Dotaz, jestli je možné podat odvolání proti rozhodnutí
Kion mi farus, se mia cirkonstancoj ŝanĝus?
Что мне делать, если мои обстоятельства изменятся?
Dotaz, jaké jsou vhodné další kroky, jestliže se změní vaše okolnosti