maďarsky | Fráze - Život v zahraničí | Dávky v pracovní neschopnosti

Dokumenty | Banka | Práce | Studium | Bydlení | Dávky v pracovní neschopnosti | Domácí zvířata

Dávky v pracovní neschopnosti - Žádat

Kie mi povas trovi, ĉu mi povas ricevi profitojn de invalideco?
Hol tudok utánanézni, hogy jogosult vagyok-e speciális juttatásokra?
Dotaz, kde můžu zjistit, jestli mám nárok na invalidní dávky
Estas la poŝmono imponibla?
Adómentesek a juttatások?
Dotaz o dávkách
Kio estas la faktoroj, kiuj determinas kiom mi ricevas?
Mi alapján dől el, hogy mennyi pénzt kapok?
Dotaz, jaké faktory ovlivňují výši příjmu

Dávky v pracovní neschopnosti - Pečovatelé

Kio estas la kondiĉoj por esti elektebla por la poŝmono?
Mik a követelmények, hogy járjon gondozói támogatás?
Dotaz, jaké jsou požadavky pro získání příspěvek na péči
Ĉu mi devas esti rilatanta al la persono, ke mi estas prizorgita?
Az általam gondozott ember rokonának kell lennem?
Dotaz, jestli dotyčný musí být příbuzný osoby o kterou se stará, aby mohl/a získat příspěvek na péči
Kiom da horoj semajne mi devas flegi la persono por esti elektebla peti la profitojn?
Heti hány órában kell gondoskodnom a gondozottról annak érdekében, hogy járjon a támogatás?
Dotaz, kolik hodin týdně musím strávit péči o danou osobu, aby jsem mohl/a žádat o podporu
Estas la poŝmono imponibla?
Adóköteles a támogatás?
Dotaz, jestli je podpora zdanitelná
Kio profitojn mi ricevas?
Milyen juttatásokat kaphatok?
Dotaz, jakou podporu dostanu
Ĉu la poŝmono influas aliajn profitojn?
A támogatás befolyásol más juttatásokat?
Dotaz, jestli má tento přídavek vliv na další výhody
Ĉu mia poŝmono influas la profitojn de la persono, ke mi estas prizorgita?
A támogatás befolyásolja a gondozott juttatásait?
Dotaz, jestli daný přídavek ovlivní benefity osoby o kterou pečujete
Ĉu mi povas apeli kontraŭ la decido?
Fellebbezhetek egy döntés ellen?
Dotaz, jestli je možné podat odvolání proti rozhodnutí
Kion mi farus, se mia cirkonstancoj ŝanĝus?
Mit kell tennem, ha megváltoznak a körülmények?
Dotaz, jaké jsou vhodné další kroky, jestliže se změní vaše okolnosti