dánsky | Fráze - Život v zahraničí | Dávky v pracovní neschopnosti

Dokumenty | Banka | Práce | Studium | Bydlení | Dávky v pracovní neschopnosti | Domácí zvířata

Dávky v pracovní neschopnosti - Žádat

Kie mi povas trovi, ĉu mi povas ricevi profitojn de invalideco?
Hvor kan jeg finde ud af om jeg er berettiget til at få invalidepension?
Dotaz, kde můžu zjistit, jestli mám nárok na invalidní dávky
Estas la poŝmono imponibla?
Er understøttelsen skattefri?
Dotaz o dávkách
Kio estas la faktoroj, kiuj determinas kiom mi ricevas?
Hvilke faktorer bestemmer hvor meget jeg får?
Dotaz, jaké faktory ovlivňují výši příjmu

Dávky v pracovní neschopnosti - Pečovatelé

Kio estas la kondiĉoj por esti elektebla por la poŝmono?
Hvad er kravene der bestemmer om jeg er berettiget til at få plejebistand?
Dotaz, jaké jsou požadavky pro získání příspěvek na péči
Ĉu mi devas esti rilatanta al la persono, ke mi estas prizorgita?
Behøver jeg være i familie med personen jeg tager mig af for at modtage plejebistanden?
Dotaz, jestli dotyčný musí být příbuzný osoby o kterou se stará, aby mohl/a získat příspěvek na péči
Kiom da horoj semajne mi devas flegi la persono por esti elektebla peti la profitojn?
Hvor mange timer om ugen skal jeg bruge på at tage mig af personen for at kunne søge om plejebistand?
Dotaz, kolik hodin týdně musím strávit péči o danou osobu, aby jsem mohl/a žádat o podporu
Estas la poŝmono imponibla?
Er plejebistanden skattepligtig?
Dotaz, jestli je podpora zdanitelná
Kio profitojn mi ricevas?
Hvilken understøttelse vil jeg få?
Dotaz, jakou podporu dostanu
Ĉu la poŝmono influas aliajn profitojn?
Påvirker understøttelsen andre fordele?
Dotaz, jestli má tento přídavek vliv na další výhody
Ĉu mia poŝmono influas la profitojn de la persono, ke mi estas prizorgita?
Kan min understøttelse påvirke de fordele min plejeperson har?
Dotaz, jestli daný přídavek ovlivní benefity osoby o kterou pečujete
Ĉu mi povas apeli kontraŭ la decido?
Kan jeg appellere en beslutning?
Dotaz, jestli je možné podat odvolání proti rozhodnutí
Kion mi farus, se mia cirkonstancoj ŝanĝus?
Hvad gør jeg hvis min situation ændrer sig?
Dotaz, jaké jsou vhodné další kroky, jestliže se změní vaše okolnosti