španělsky | Fráze - Život v zahraničí | Dávky v pracovní neschopnosti

Dokumenty | Banka | Práce | Studium | Bydlení | Dávky v pracovní neschopnosti | Domácí zvířata

Dávky v pracovní neschopnosti - Žádat

Hvor kan jeg finde ud af om jeg er berettiget til at få invalidepension?
¿Dónde me pueden decir si tengo derecho a recibir ayudas por discapacidad?
Dotaz, kde můžu zjistit, jestli mám nárok na invalidní dávky
Er understøttelsen skattefri?
¿Están exentas de impuestos las prestaciones?
Dotaz o dávkách
Hvilke faktorer bestemmer hvor meget jeg får?
¿Qué factores determinan la cantidad de dinero a percibir?
Dotaz, jaké faktory ovlivňují výši příjmu

Dávky v pracovní neschopnosti - Pečovatelé

Hvad er kravene der bestemmer om jeg er berettiget til at få plejebistand?
¿Cuáles son los requisitos para percibir la ayuda a la dependencia?
Dotaz, jaké jsou požadavky pro získání příspěvek na péči
Behøver jeg være i familie med personen jeg tager mig af for at modtage plejebistanden?
¿Tengo que ser pariente de la persona que estoy cuidando?
Dotaz, jestli dotyčný musí být příbuzný osoby o kterou se stará, aby mohl/a získat příspěvek na péči
Hvor mange timer om ugen skal jeg bruge på at tage mig af personen for at kunne søge om plejebistand?
¿Cuántas horas a la semana tengo que estar al cuidado de mi (relación) para poder solicitar la ayuda?
Dotaz, kolik hodin týdně musím strávit péči o danou osobu, aby jsem mohl/a žádat o podporu
Er plejebistanden skattepligtig?
¿Hay que pagar impuestos por la ayuda?
Dotaz, jestli je podpora zdanitelná
Hvilken understøttelse vil jeg få?
¿Qué ayudas puedo percibir?
Dotaz, jakou podporu dostanu
Påvirker understøttelsen andre fordele?
¿Es compatible esta prestación con otras que pueda percibir?
Dotaz, jestli má tento přídavek vliv na další výhody
Kan min understøttelse påvirke de fordele min plejeperson har?
¿Es compatible mi prestación con las prestaciones de la persona a mi cargo?
Dotaz, jestli daný přídavek ovlivní benefity osoby o kterou pečujete
Kan jeg appellere en beslutning?
¿Puedo recurrir una resolución?
Dotaz, jestli je možné podat odvolání proti rozhodnutí
Hvad gør jeg hvis min situation ændrer sig?
¿Qué hago si cambian mis circunstancias?
Dotaz, jaké jsou vhodné další kroky, jestliže se změní vaše okolnosti