rusky | Fráze - Život v zahraničí | Dávky v pracovní neschopnosti

Dokumenty | Banka | Práce | Studium | Bydlení | Dávky v pracovní neschopnosti | Domácí zvířata

Dávky v pracovní neschopnosti - Žádat

Hvor kan jeg finde ud af om jeg er berettiget til at få invalidepension?
Где я могу узнать, полагаются ли мне льготы и пособия по инвалидности?
Dotaz, kde můžu zjistit, jestli mám nárok na invalidní dávky
Er understøttelsen skattefri?
Денежное пособие освобождено от налогов?
Dotaz o dávkách
Hvilke faktorer bestemmer hvor meget jeg får?
Какие факторы определяют, сколько денег я получу?
Dotaz, jaké faktory ovlivňují výši příjmu

Dávky v pracovní neschopnosti - Pečovatelé

Hvad er kravene der bestemmer om jeg er berettiget til at få plejebistand?
Каковы требования для получения права на пособие по уходу?
Dotaz, jaké jsou požadavky pro získání příspěvek na péči
Behøver jeg være i familie med personen jeg tager mig af for at modtage plejebistanden?
Мне нужно быть связанным с человеком, за которым я ухаживаю?
Dotaz, jestli dotyčný musí být příbuzný osoby o kterou se stará, aby mohl/a získat příspěvek na péči
Hvor mange timer om ugen skal jeg bruge på at tage mig af personen for at kunne søge om plejebistand?
Сколько часов в неделю мне нужно проводить, ухаживая за человеком, чтобы иметь право на пособие?
Dotaz, kolik hodin týdně musím strávit péči o danou osobu, aby jsem mohl/a žádat o podporu
Er plejebistanden skattepligtig?
Денежное пособие подвергается налогооблажению?
Dotaz, jestli je podpora zdanitelná
Hvilken understøttelse vil jeg få?
Какие льготы я получу?
Dotaz, jakou podporu dostanu
Påvirker understøttelsen andre fordele?
Денежное пособие повлияет на другие льготы?
Dotaz, jestli má tento přídavek vliv na další výhody
Kan min understøttelse påvirke de fordele min plejeperson har?
Мое денежное пособие может повлиять на льготы человека, за которым я ухаживаю?
Dotaz, jestli daný přídavek ovlivní benefity osoby o kterou pečujete
Kan jeg appellere en beslutning?
Я могу обжаловать это решение?
Dotaz, jestli je možné podat odvolání proti rozhodnutí
Hvad gør jeg hvis min situation ændrer sig?
Что мне делать, если мои обстоятельства изменятся?
Dotaz, jaké jsou vhodné další kroky, jestliže se změní vaše okolnosti