francouzsky | Fráze - Život v zahraničí | Dávky v pracovní neschopnosti

Dokumenty | Banka | Práce | Studium | Bydlení | Dávky v pracovní neschopnosti | Domácí zvířata

Dávky v pracovní neschopnosti - Žádat

Hvor kan jeg finde ud af om jeg er berettiget til at få invalidepension?
À qui puis-je m'adresser pour savoir si j'ai droit aux allocations aux personnes handicapées ?
Dotaz, kde můžu zjistit, jestli mám nárok na invalidní dávky
Er understøttelsen skattefri?
Est-ce que les allocations sont imposables ?
Dotaz o dávkách
Hvilke faktorer bestemmer hvor meget jeg får?
Sur quels facteurs se base la décision du montant des allocations versées ?
Dotaz, jaké faktory ovlivňují výši příjmu

Dávky v pracovní neschopnosti - Pečovatelé

Hvad er kravene der bestemmer om jeg er berettiget til at få plejebistand?
Quels sont les facteurs qui déterminent si je suis éligible pour les allocations pour garde ?
Dotaz, jaké jsou požadavky pro získání příspěvek na péči
Behøver jeg være i familie med personen jeg tager mig af for at modtage plejebistanden?
Est-ce que je dois être un parent de la personne pour qui je suis aidant(e) ?
Dotaz, jestli dotyčný musí být příbuzný osoby o kterou se stará, aby mohl/a získat příspěvek na péči
Hvor mange timer om ugen skal jeg bruge på at tage mig af personen for at kunne søge om plejebistand?
Combien d'heures par semaine dois-je passer avec la personne que j'aide pour être éligible aux allocations ?
Dotaz, kolik hodin týdně musím strávit péči o danou osobu, aby jsem mohl/a žádat o podporu
Er plejebistanden skattepligtig?
Est-ce que les allocations sont imposables ?
Dotaz, jestli je podpora zdanitelná
Hvilken understøttelse vil jeg få?
Quelles compensations vais-je recevoir ?
Dotaz, jakou podporu dostanu
Påvirker understøttelsen andre fordele?
Quelle conséquence les allocations ont sur les autres prestations ?
Dotaz, jestli má tento přídavek vliv na další výhody
Kan min understøttelse påvirke de fordele min plejeperson har?
Est-ce que mes allocations peuvent avoir un effet sur les prestations de la personne dont j'ai la garde ?
Dotaz, jestli daný přídavek ovlivní benefity osoby o kterou pečujete
Kan jeg appellere en beslutning?
Est-ce que je peux faire appel ?
Dotaz, jestli je možné podat odvolání proti rozhodnutí
Hvad gør jeg hvis min situation ændrer sig?
Que dois-je faire si les circonstances changent ?
Dotaz, jaké jsou vhodné další kroky, jestliže se změní vaše okolnosti