finsky | Fráze - Život v zahraničí | Dávky v pracovní neschopnosti

Dokumenty | Banka | Práce | Studium | Bydlení | Dávky v pracovní neschopnosti | Domácí zvířata

Dávky v pracovní neschopnosti - Žádat

Hvor kan jeg finde ud af om jeg er berettiget til at få invalidepension?
Mistä saan tietää, olenko oikeutettu työkyvyttömyysavustukseen?
Dotaz, kde můžu zjistit, jestli mám nárok na invalidní dávky
Er understøttelsen skattefri?
Onko avustus verovapaata?
Dotaz o dávkách
Hvilke faktorer bestemmer hvor meget jeg får?
Mitkä tekijät vaikuttavat tuen määrään?
Dotaz, jaké faktory ovlivňují výši příjmu

Dávky v pracovní neschopnosti - Pečovatelé

Hvad er kravene der bestemmer om jeg er berettiget til at få plejebistand?
Mitkä kriteerit pitää täyttyä, jotta saa huoltajan avustuksia?
Dotaz, jaké jsou požadavky pro získání příspěvek na péči
Behøver jeg være i familie med personen jeg tager mig af for at modtage plejebistanden?
Pitääkö minun olla sukua huollettavalle henkilölle, jotta saan tukia?
Dotaz, jestli dotyčný musí být příbuzný osoby o kterou se stará, aby mohl/a získat příspěvek na péči
Hvor mange timer om ugen skal jeg bruge på at tage mig af personen for at kunne søge om plejebistand?
Kuinka monta tuntia viikossa minun pitää huolehtia henkilöstä tukien saamiseksi?
Dotaz, kolik hodin týdně musím strávit péči o danou osobu, aby jsem mohl/a žádat o podporu
Er plejebistanden skattepligtig?
Onko tuki veronalaista?
Dotaz, jestli je podpora zdanitelná
Hvilken understøttelse vil jeg få?
Mitä tukia minun on mahdollista saada?
Dotaz, jakou podporu dostanu
Påvirker understøttelsen andre fordele?
Vaikuttaako tuki muihin avustuksiin?
Dotaz, jestli má tento přídavek vliv na další výhody
Kan min understøttelse påvirke de fordele min plejeperson har?
Voiko tukeni vaikuttaa myös huollettavan henkilön tukiin?
Dotaz, jestli daný přídavek ovlivní benefity osoby o kterou pečujete
Kan jeg appellere en beslutning?
Voinko valittaa päätöksestä?
Dotaz, jestli je možné podat odvolání proti rozhodnutí
Hvad gør jeg hvis min situation ændrer sig?
Mitä minun pitää tehdä, jos tilanteeni muuttuu?
Dotaz, jaké jsou vhodné další kroky, jestliže se změní vaše okolnosti