švédsky | Fráze - Život v zahraničí | Dávky v pracovní neschopnosti

Dokumenty | Banka | Práce | Studium | Bydlení | Dávky v pracovní neschopnosti | Domácí zvířata

Dávky v pracovní neschopnosti - Žádat

我该如何查看我是否可以拿残疾补贴?
Var kan jag ta reda på om jag har rätt att få handikappersättning?
Dotaz, kde můžu zjistit, jestli mám nárok na invalidní dávky
请问补贴是不需要纳税的吗?
Är bidraget skattefritt?
Dotaz o dávkách
请问哪些因素决定我拿多少钱?
Vilka är de faktorer som bestämmer hur mycket pengar jag får?
Dotaz, jaké faktory ovlivňují výši příjmu

Dávky v pracovní neschopnosti - Pečovatelé

哪些指标决定我是否可以拿到护工津贴?
Vilka krav måste uppfyllas för att jag ska få vårdgivarersättning?
Dotaz, jaké jsou požadavky pro získání příspěvek na péči
请问我是否必须和护理对象有亲戚关系才能接受津贴?
Måste jag vara släkt med personen jag tar hand om för att få bidrag?
Dotaz, jestli dotyčný musí být příbuzný osoby o kterou se stará, aby mohl/a získat příspěvek na péči
请问申请津贴要求我每周必须照顾该对象多久?
Hur många timmar per vecka måste jag hand om personen för att kvalificera för vårdnadsbidraget?
Dotaz, kolik hodin týdně musím strávit péči o danou osobu, aby jsem mohl/a žádat o podporu
该津贴是否要纳税?
Ska bidraget beskattas?
Dotaz, jestli je podpora zdanitelná
我能拿到什么福利?
Vilka förmåner får jag?
Dotaz, jakou podporu dostanu
这个津贴是否影响其他福利?
Påverkar ersättningen andra förmåner?
Dotaz, jestli má tento přídavek vliv na další výhody
我的津贴是否影响我的护理对象的福利?
Kan min ersättning påverka personen jag vårdar?
Dotaz, jestli daný přídavek ovlivní benefity osoby o kterou pečujete
我能否申诉反对某个决定?
Kan jag överklaga beslutet?
Dotaz, jestli je možné podat odvolání proti rozhodnutí
如果情况有所改变我该如何做?
Vad ska jag göra om mina omständigheter ändras?
Dotaz, jaké jsou vhodné další kroky, jestliže se změní vaše okolnosti