francouzsky | Fráze - Život v zahraničí | Dávky v pracovní neschopnosti

Dokumenty | Banka | Práce | Studium | Bydlení | Dávky v pracovní neschopnosti | Domácí zvířata

Dávky v pracovní neschopnosti - Žádat

我该如何查看我是否可以拿残疾补贴?
À qui puis-je m'adresser pour savoir si j'ai droit aux allocations aux personnes handicapées ?
Dotaz, kde můžu zjistit, jestli mám nárok na invalidní dávky
请问补贴是不需要纳税的吗?
Est-ce que les allocations sont imposables ?
Dotaz o dávkách
请问哪些因素决定我拿多少钱?
Sur quels facteurs se base la décision du montant des allocations versées ?
Dotaz, jaké faktory ovlivňují výši příjmu

Dávky v pracovní neschopnosti - Pečovatelé

哪些指标决定我是否可以拿到护工津贴?
Quels sont les facteurs qui déterminent si je suis éligible pour les allocations pour garde ?
Dotaz, jaké jsou požadavky pro získání příspěvek na péči
请问我是否必须和护理对象有亲戚关系才能接受津贴?
Est-ce que je dois être un parent de la personne pour qui je suis aidant(e) ?
Dotaz, jestli dotyčný musí být příbuzný osoby o kterou se stará, aby mohl/a získat příspěvek na péči
请问申请津贴要求我每周必须照顾该对象多久?
Combien d'heures par semaine dois-je passer avec la personne que j'aide pour être éligible aux allocations ?
Dotaz, kolik hodin týdně musím strávit péči o danou osobu, aby jsem mohl/a žádat o podporu
该津贴是否要纳税?
Est-ce que les allocations sont imposables ?
Dotaz, jestli je podpora zdanitelná
我能拿到什么福利?
Quelles compensations vais-je recevoir ?
Dotaz, jakou podporu dostanu
这个津贴是否影响其他福利?
Quelle conséquence les allocations ont sur les autres prestations ?
Dotaz, jestli má tento přídavek vliv na další výhody
我的津贴是否影响我的护理对象的福利?
Est-ce que mes allocations peuvent avoir un effet sur les prestations de la personne dont j'ai la garde ?
Dotaz, jestli daný přídavek ovlivní benefity osoby o kterou pečujete
我能否申诉反对某个决定?
Est-ce que je peux faire appel ?
Dotaz, jestli je možné podat odvolání proti rozhodnutí
如果情况有所改变我该如何做?
Que dois-je faire si les circonstances changent ?
Dotaz, jaké jsou vhodné další kroky, jestliže se změní vaše okolnosti