španělsky | Fráze - Život v zahraničí | Dávky v pracovní neschopnosti

Dokumenty | Banka | Práce | Studium | Bydlení | Dávky v pracovní neschopnosti | Domácí zvířata

Dávky v pracovní neschopnosti - Žádat

Kde můžu zjistit, jestli mám nárok na invalidní dávky?
¿Dónde me pueden decir si tengo derecho a recibir ayudas por discapacidad?
Dotaz, kde můžu zjistit, jestli mám nárok na invalidní dávky
Musím platit daně z dávek?
¿Están exentas de impuestos las prestaciones?
Dotaz o dávkách
Které faktory ovlivňují výši mého příjmu?
¿Qué factores determinan la cantidad de dinero a percibir?
Dotaz, jaké faktory ovlivňují výši příjmu

Dávky v pracovní neschopnosti - Pečovatelé

Jaké jsou požadavky, aby jsem mohl/a žádat o příspěvek na péči?
¿Cuáles son los requisitos para percibir la ayuda a la dependencia?
Dotaz, jaké jsou požadavky pro získání příspěvek na péči
Musím být příbuzný s osobou o kterou se starám?
¿Tengo que ser pariente de la persona que estoy cuidando?
Dotaz, jestli dotyčný musí být příbuzný osoby o kterou se stará, aby mohl/a získat příspěvek na péči
Kolik hodin týdně musím strávit péči o danou osobu, aby jsem mohl žádat o podporu?
¿Cuántas horas a la semana tengo que estar al cuidado de mi (relación) para poder solicitar la ayuda?
Dotaz, kolik hodin týdně musím strávit péči o danou osobu, aby jsem mohl/a žádat o podporu
Je podpora zdanitelná?
¿Hay que pagar impuestos por la ayuda?
Dotaz, jestli je podpora zdanitelná
Jakou podporu dostanu?
¿Qué ayudas puedo percibir?
Dotaz, jakou podporu dostanu
Ovlivní tento přídavek další výhody?
¿Es compatible esta prestación con otras que pueda percibir?
Dotaz, jestli má tento přídavek vliv na další výhody
Může můj přídavek ovlivnit osobu o kterou pečuji?
¿Es compatible mi prestación con las prestaciones de la persona a mi cargo?
Dotaz, jestli daný přídavek ovlivní benefity osoby o kterou pečujete
Můžu se odvolat proti rozhodnutí?
¿Puedo recurrir una resolución?
Dotaz, jestli je možné podat odvolání proti rozhodnutí
Co mám dělat, jestliže se změní moje okolnosti?
¿Qué hago si cambian mis circunstancias?
Dotaz, jaké jsou vhodné další kroky, jestliže se změní vaše okolnosti