maďarsky | Fráze - Život v zahraničí | Dávky v pracovní neschopnosti

Dokumenty | Banka | Práce | Studium | Bydlení | Dávky v pracovní neschopnosti | Domácí zvířata

Dávky v pracovní neschopnosti - Žádat

Kde můžu zjistit, jestli mám nárok na invalidní dávky?
Hol tudok utánanézni, hogy jogosult vagyok-e speciális juttatásokra?
Dotaz, kde můžu zjistit, jestli mám nárok na invalidní dávky
Musím platit daně z dávek?
Adómentesek a juttatások?
Dotaz o dávkách
Které faktory ovlivňují výši mého příjmu?
Mi alapján dől el, hogy mennyi pénzt kapok?
Dotaz, jaké faktory ovlivňují výši příjmu

Dávky v pracovní neschopnosti - Pečovatelé

Jaké jsou požadavky, aby jsem mohl/a žádat o příspěvek na péči?
Mik a követelmények, hogy járjon gondozói támogatás?
Dotaz, jaké jsou požadavky pro získání příspěvek na péči
Musím být příbuzný s osobou o kterou se starám?
Az általam gondozott ember rokonának kell lennem?
Dotaz, jestli dotyčný musí být příbuzný osoby o kterou se stará, aby mohl/a získat příspěvek na péči
Kolik hodin týdně musím strávit péči o danou osobu, aby jsem mohl žádat o podporu?
Heti hány órában kell gondoskodnom a gondozottról annak érdekében, hogy járjon a támogatás?
Dotaz, kolik hodin týdně musím strávit péči o danou osobu, aby jsem mohl/a žádat o podporu
Je podpora zdanitelná?
Adóköteles a támogatás?
Dotaz, jestli je podpora zdanitelná
Jakou podporu dostanu?
Milyen juttatásokat kaphatok?
Dotaz, jakou podporu dostanu
Ovlivní tento přídavek další výhody?
A támogatás befolyásol más juttatásokat?
Dotaz, jestli má tento přídavek vliv na další výhody
Může můj přídavek ovlivnit osobu o kterou pečuji?
A támogatás befolyásolja a gondozott juttatásait?
Dotaz, jestli daný přídavek ovlivní benefity osoby o kterou pečujete
Můžu se odvolat proti rozhodnutí?
Fellebbezhetek egy döntés ellen?
Dotaz, jestli je možné podat odvolání proti rozhodnutí
Co mám dělat, jestliže se změní moje okolnosti?
Mit kell tennem, ha megváltoznak a körülmények?
Dotaz, jaké jsou vhodné další kroky, jestliže se změní vaše okolnosti