italsky | Fráze - Život v zahraničí | Dávky v pracovní neschopnosti

Dokumenty | Banka | Práce | Studium | Bydlení | Dávky v pracovní neschopnosti | Domácí zvířata

Dávky v pracovní neschopnosti - Žádat

Kde můžu zjistit, jestli mám nárok na invalidní dávky?
A chi posso rivolgermi per sapere se ho diritto a ricevere l'indennità di disabilità ?
Dotaz, kde můžu zjistit, jestli mám nárok na invalidní dávky
Musím platit daně z dávek?
L'indennità è esente da tasse?
Dotaz o dávkách
Které faktory ovlivňují výši mého příjmu?
Quali fattori determinano l'importo che riceverò?
Dotaz, jaké faktory ovlivňují výši příjmu

Dávky v pracovní neschopnosti - Pečovatelé

Jaké jsou požadavky, aby jsem mohl/a žádat o příspěvek na péči?
Quali sono i requisiti per ottenere l'assegno per l'assistenza ai disabili?
Dotaz, jaké jsou požadavky pro získání příspěvek na péči
Musím být příbuzný s osobou o kterou se starám?
Devo avere una relazione di parentela con la persona che assisto?
Dotaz, jestli dotyčný musí být příbuzný osoby o kterou se stará, aby mohl/a získat příspěvek na péči
Kolik hodin týdně musím strávit péči o danou osobu, aby jsem mohl žádat o podporu?
Quante ore a settimana devo fare assistenza per poter ricevere il sussidio?
Dotaz, kolik hodin týdně musím strávit péči o danou osobu, aby jsem mohl/a žádat o podporu
Je podpora zdanitelná?
Il sussidio è tassabile?
Dotaz, jestli je podpora zdanitelná
Jakou podporu dostanu?
Quali benefici riceverò?
Dotaz, jakou podporu dostanu
Ovlivní tento přídavek další výhody?
Il sussidio influenza altre indennità che ricevo?
Dotaz, jestli má tento přídavek vliv na další výhody
Může můj přídavek ovlivnit osobu o kterou pečuji?
Il mio sussidio può influenzare le indennità della persona che assisto?
Dotaz, jestli daný přídavek ovlivní benefity osoby o kterou pečujete
Můžu se odvolat proti rozhodnutí?
Posso fare ricorso contro una decisione?
Dotaz, jestli je možné podat odvolání proti rozhodnutí
Co mám dělat, jestliže se změní moje okolnosti?
Cosa devo fare se le mie circostanze cambiano?
Dotaz, jaké jsou vhodné další kroky, jestliže se změní vaše okolnosti