francouzsky | Fráze - Život v zahraničí | Dávky v pracovní neschopnosti

Dokumenty | Banka | Práce | Studium | Bydlení | Dávky v pracovní neschopnosti | Domácí zvířata

Dávky v pracovní neschopnosti - Žádat

Kde můžu zjistit, jestli mám nárok na invalidní dávky?
À qui puis-je m'adresser pour savoir si j'ai droit aux allocations aux personnes handicapées ?
Dotaz, kde můžu zjistit, jestli mám nárok na invalidní dávky
Musím platit daně z dávek?
Est-ce que les allocations sont imposables ?
Dotaz o dávkách
Které faktory ovlivňují výši mého příjmu?
Sur quels facteurs se base la décision du montant des allocations versées ?
Dotaz, jaké faktory ovlivňují výši příjmu

Dávky v pracovní neschopnosti - Pečovatelé

Jaké jsou požadavky, aby jsem mohl/a žádat o příspěvek na péči?
Quels sont les facteurs qui déterminent si je suis éligible pour les allocations pour garde ?
Dotaz, jaké jsou požadavky pro získání příspěvek na péči
Musím být příbuzný s osobou o kterou se starám?
Est-ce que je dois être un parent de la personne pour qui je suis aidant(e) ?
Dotaz, jestli dotyčný musí být příbuzný osoby o kterou se stará, aby mohl/a získat příspěvek na péči
Kolik hodin týdně musím strávit péči o danou osobu, aby jsem mohl žádat o podporu?
Combien d'heures par semaine dois-je passer avec la personne que j'aide pour être éligible aux allocations ?
Dotaz, kolik hodin týdně musím strávit péči o danou osobu, aby jsem mohl/a žádat o podporu
Je podpora zdanitelná?
Est-ce que les allocations sont imposables ?
Dotaz, jestli je podpora zdanitelná
Jakou podporu dostanu?
Quelles compensations vais-je recevoir ?
Dotaz, jakou podporu dostanu
Ovlivní tento přídavek další výhody?
Quelle conséquence les allocations ont sur les autres prestations ?
Dotaz, jestli má tento přídavek vliv na další výhody
Může můj přídavek ovlivnit osobu o kterou pečuji?
Est-ce que mes allocations peuvent avoir un effet sur les prestations de la personne dont j'ai la garde ?
Dotaz, jestli daný přídavek ovlivní benefity osoby o kterou pečujete
Můžu se odvolat proti rozhodnutí?
Est-ce que je peux faire appel ?
Dotaz, jestli je možné podat odvolání proti rozhodnutí
Co mám dělat, jestliže se změní moje okolnosti?
Que dois-je faire si les circonstances changent ?
Dotaz, jaké jsou vhodné další kroky, jestliže se změní vaše okolnosti