nizozemsky | Fráze - Život v zahraničí | Dávky v pracovní neschopnosti

Dokumenty | Banka | Práce | Studium | Bydlení | Dávky v pracovní neschopnosti | Domácí zvířata

Dávky v pracovní neschopnosti - Žádat

أين يمكنني معرفة إن كان يمكنني تلقي خدمات خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة؟
Waar kan ik nakijken of ik in aanmerking kom voor gehandicaptenzorg?
Dotaz, kde můžu zjistit, jestli mám nárok na invalidní dávky
هل السعر خال من الضريبة؟
Is de uitkering belastingvrij?
Dotaz o dávkách
ما هي العوامل التي تحدد المبلغ الذي سأحصل عليه؟
Welke factoren bepalen hoeveel geld ik krijg?
Dotaz, jaké faktory ovlivňují výši příjmu

Dávky v pracovní neschopnosti - Pečovatelé

ما هي المتطلبات التي تحدد إن كان يمكنني الحصول على تعويضات الرعاية؟
Wat zijn de vereisten om in aanmerking te komen voor een zorgtoeslag?
Dotaz, jaké jsou požadavky pro získání příspěvek na péči
هل علي أن أكون قريبا من الشخص الذي أعتني به؟
Moet ik gerelateerd zijn aan de persoon waar ik voor zorg?
Dotaz, jestli dotyčný musí být příbuzný osoby o kterou se stará, aby mohl/a získat příspěvek na péči
كم عدد الساعات أسبوعيا التي يجب أن أقضيها في العناية بالشخص لأكون مؤهلا للحصول على التعويضات؟
Hoeveel uren per week moet ik zorgen voor de persoon vooraleer ik in aanmerking kom voor een zorgtoeslag?
Dotaz, kolik hodin týdně musím strávit péči o danou osobu, aby jsem mohl/a žádat o podporu
هل التعويضات خاضعة للضرائب؟
Is de zorgtoeslag belastbaar?
Dotaz, jestli je podpora zdanitelná
ما هي التعويضات التي سأتلقاها؟
Welke voordelen zal ik ontvangen?
Dotaz, jakou podporu dostanu
هل سيؤثر التعويض على التعويضات الأخرى؟
Heeft de toeslag invloed op andere ondersteunende diensten?
Dotaz, jestli má tento přídavek vliv na další výhody
هل يمكن أن يؤثر التعويض على التعويضات الأخرى التي يتلقاها الشخص الذي أعتني به؟
Kan mijn toeslag invloed hebben op de ondersteunende diensten van de persoon waarvoor ik zorg draag?
Dotaz, jestli daný přídavek ovlivní benefity osoby o kterou pečujete
هل يمكنني الاستئناف على القرار؟
Kan ik in beroep gaan tegen een beslissing?
Dotaz, jestli je možné podat odvolání proti rozhodnutí
ما الذي علي فعله إن تغيرت ظروفي؟
Wat moet ik doen als mijn omstandigheden veranderen?
Dotaz, jaké jsou vhodné další kroky, jestliže se změní vaše okolnosti