dánsky | Fráze - Život v zahraničí | Dávky v pracovní neschopnosti

Dokumenty | Banka | Práce | Studium | Bydlení | Dávky v pracovní neschopnosti | Domácí zvířata

Dávky v pracovní neschopnosti - Žádat

أين يمكنني معرفة إن كان يمكنني تلقي خدمات خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة؟
Hvor kan jeg finde ud af om jeg er berettiget til at få invalidepension?
Dotaz, kde můžu zjistit, jestli mám nárok na invalidní dávky
هل السعر خال من الضريبة؟
Er understøttelsen skattefri?
Dotaz o dávkách
ما هي العوامل التي تحدد المبلغ الذي سأحصل عليه؟
Hvilke faktorer bestemmer hvor meget jeg får?
Dotaz, jaké faktory ovlivňují výši příjmu

Dávky v pracovní neschopnosti - Pečovatelé

ما هي المتطلبات التي تحدد إن كان يمكنني الحصول على تعويضات الرعاية؟
Hvad er kravene der bestemmer om jeg er berettiget til at få plejebistand?
Dotaz, jaké jsou požadavky pro získání příspěvek na péči
هل علي أن أكون قريبا من الشخص الذي أعتني به؟
Behøver jeg være i familie med personen jeg tager mig af for at modtage plejebistanden?
Dotaz, jestli dotyčný musí být příbuzný osoby o kterou se stará, aby mohl/a získat příspěvek na péči
كم عدد الساعات أسبوعيا التي يجب أن أقضيها في العناية بالشخص لأكون مؤهلا للحصول على التعويضات؟
Hvor mange timer om ugen skal jeg bruge på at tage mig af personen for at kunne søge om plejebistand?
Dotaz, kolik hodin týdně musím strávit péči o danou osobu, aby jsem mohl/a žádat o podporu
هل التعويضات خاضعة للضرائب؟
Er plejebistanden skattepligtig?
Dotaz, jestli je podpora zdanitelná
ما هي التعويضات التي سأتلقاها؟
Hvilken understøttelse vil jeg få?
Dotaz, jakou podporu dostanu
هل سيؤثر التعويض على التعويضات الأخرى؟
Påvirker understøttelsen andre fordele?
Dotaz, jestli má tento přídavek vliv na další výhody
هل يمكن أن يؤثر التعويض على التعويضات الأخرى التي يتلقاها الشخص الذي أعتني به؟
Kan min understøttelse påvirke de fordele min plejeperson har?
Dotaz, jestli daný přídavek ovlivní benefity osoby o kterou pečujete
هل يمكنني الاستئناف على القرار؟
Kan jeg appellere en beslutning?
Dotaz, jestli je možné podat odvolání proti rozhodnutí
ما الذي علي فعله إن تغيرت ظروفي؟
Hvad gør jeg hvis min situation ændrer sig?
Dotaz, jaké jsou vhodné další kroky, jestliže se změní vaše okolnosti