rusky | Fráze - Život v zahraničí | Dávky v pracovní neschopnosti

Dokumenty | Banka | Práce | Studium | Bydlení | Dávky v pracovní neschopnosti | Domácí zvířata

Dávky v pracovní neschopnosti - Žádat

Where can I find out if I am entitled to receive disability benefits?
Где я могу узнать, полагаются ли мне льготы и пособия по инвалидности?
Dotaz, kde můžu zjistit, jestli mám nárok na invalidní dávky
Is the allowance tax-free?
Денежное пособие освобождено от налогов?
Dotaz o dávkách
What are the factors which determine how much I get?
Какие факторы определяют, сколько денег я получу?
Dotaz, jaké faktory ovlivňují výši příjmu

Dávky v pracovní neschopnosti - Pečovatelé

What are the requirements to be eligible for the carer's allowance?
Каковы требования для получения права на пособие по уходу?
Dotaz, jaké jsou požadavky pro získání příspěvek na péči
Do I have to be related to the person I am caring for?
Мне нужно быть связанным с человеком, за которым я ухаживаю?
Dotaz, jestli dotyčný musí být příbuzný osoby o kterou se stará, aby mohl/a získat příspěvek na péči
How many hours a week do I have to spend caring for the person to be eligible to apply for the benefits?
Сколько часов в неделю мне нужно проводить, ухаживая за человеком, чтобы иметь право на пособие?
Dotaz, kolik hodin týdně musím strávit péči o danou osobu, aby jsem mohl/a žádat o podporu
Is the allowance taxable?
Денежное пособие подвергается налогооблажению?
Dotaz, jestli je podpora zdanitelná
Which benefits will I receive?
Какие льготы я получу?
Dotaz, jakou podporu dostanu
Will the allowance affect other benefits?
Денежное пособие повлияет на другие льготы?
Dotaz, jestli má tento přídavek vliv na další výhody
Can my allowance affect the benefits of the person I am caring for?
Мое денежное пособие может повлиять на льготы человека, за которым я ухаживаю?
Dotaz, jestli daný přídavek ovlivní benefity osoby o kterou pečujete
Can I appeal against a decision?
Я могу обжаловать это решение?
Dotaz, jestli je možné podat odvolání proti rozhodnutí
What shall I do if my circumstances change?
Что мне делать, если мои обстоятельства изменятся?
Dotaz, jaké jsou vhodné další kroky, jestliže se změní vaše okolnosti