nizozemsky | Fráze - Život v zahraničí | Dávky v pracovní neschopnosti

Dokumenty | Banka | Práce | Studium | Bydlení | Dávky v pracovní neschopnosti | Domácí zvířata

Dávky v pracovní neschopnosti - Žádat

Where can I find out if I am entitled to receive disability benefits?
Waar kan ik nakijken of ik in aanmerking kom voor gehandicaptenzorg?
Dotaz, kde můžu zjistit, jestli mám nárok na invalidní dávky
Is the allowance tax-free?
Is de uitkering belastingvrij?
Dotaz o dávkách
What are the factors which determine how much I get?
Welke factoren bepalen hoeveel geld ik krijg?
Dotaz, jaké faktory ovlivňují výši příjmu

Dávky v pracovní neschopnosti - Pečovatelé

What are the requirements to be eligible for the carer's allowance?
Wat zijn de vereisten om in aanmerking te komen voor een zorgtoeslag?
Dotaz, jaké jsou požadavky pro získání příspěvek na péči
Do I have to be related to the person I am caring for?
Moet ik gerelateerd zijn aan de persoon waar ik voor zorg?
Dotaz, jestli dotyčný musí být příbuzný osoby o kterou se stará, aby mohl/a získat příspěvek na péči
How many hours a week do I have to spend caring for the person to be eligible to apply for the benefits?
Hoeveel uren per week moet ik zorgen voor de persoon vooraleer ik in aanmerking kom voor een zorgtoeslag?
Dotaz, kolik hodin týdně musím strávit péči o danou osobu, aby jsem mohl/a žádat o podporu
Is the allowance taxable?
Is de zorgtoeslag belastbaar?
Dotaz, jestli je podpora zdanitelná
Which benefits will I receive?
Welke voordelen zal ik ontvangen?
Dotaz, jakou podporu dostanu
Will the allowance affect other benefits?
Heeft de toeslag invloed op andere ondersteunende diensten?
Dotaz, jestli má tento přídavek vliv na další výhody
Can my allowance affect the benefits of the person I am caring for?
Kan mijn toeslag invloed hebben op de ondersteunende diensten van de persoon waarvoor ik zorg draag?
Dotaz, jestli daný přídavek ovlivní benefity osoby o kterou pečujete
Can I appeal against a decision?
Kan ik in beroep gaan tegen een beslissing?
Dotaz, jestli je možné podat odvolání proti rozhodnutí
What shall I do if my circumstances change?
Wat moet ik doen als mijn omstandigheden veranderen?
Dotaz, jaké jsou vhodné další kroky, jestliže se změní vaše okolnosti