maďarsky | Fráze - Život v zahraničí | Dávky v pracovní neschopnosti

Dokumenty | Banka | Práce | Studium | Bydlení | Dávky v pracovní neschopnosti | Domácí zvířata

Dávky v pracovní neschopnosti - Žádat

Where can I find out if I am entitled to receive disability benefits?
Hol tudok utánanézni, hogy jogosult vagyok-e speciális juttatásokra?
Dotaz, kde můžu zjistit, jestli mám nárok na invalidní dávky
Is the allowance tax-free?
Adómentesek a juttatások?
Dotaz o dávkách
What are the factors which determine how much I get?
Mi alapján dől el, hogy mennyi pénzt kapok?
Dotaz, jaké faktory ovlivňují výši příjmu

Dávky v pracovní neschopnosti - Pečovatelé

What are the requirements to be eligible for the carer's allowance?
Mik a követelmények, hogy járjon gondozói támogatás?
Dotaz, jaké jsou požadavky pro získání příspěvek na péči
Do I have to be related to the person I am caring for?
Az általam gondozott ember rokonának kell lennem?
Dotaz, jestli dotyčný musí být příbuzný osoby o kterou se stará, aby mohl/a získat příspěvek na péči
How many hours a week do I have to spend caring for the person to be eligible to apply for the benefits?
Heti hány órában kell gondoskodnom a gondozottról annak érdekében, hogy járjon a támogatás?
Dotaz, kolik hodin týdně musím strávit péči o danou osobu, aby jsem mohl/a žádat o podporu
Is the allowance taxable?
Adóköteles a támogatás?
Dotaz, jestli je podpora zdanitelná
Which benefits will I receive?
Milyen juttatásokat kaphatok?
Dotaz, jakou podporu dostanu
Will the allowance affect other benefits?
A támogatás befolyásol más juttatásokat?
Dotaz, jestli má tento přídavek vliv na další výhody
Can my allowance affect the benefits of the person I am caring for?
A támogatás befolyásolja a gondozott juttatásait?
Dotaz, jestli daný přídavek ovlivní benefity osoby o kterou pečujete
Can I appeal against a decision?
Fellebbezhetek egy döntés ellen?
Dotaz, jestli je možné podat odvolání proti rozhodnutí
What shall I do if my circumstances change?
Mit kell tennem, ha megváltoznak a körülmények?
Dotaz, jaké jsou vhodné další kroky, jestliže se změní vaše okolnosti