finsky | Fráze - Život v zahraničí | Dávky v pracovní neschopnosti

Dokumenty | Banka | Práce | Studium | Bydlení | Dávky v pracovní neschopnosti | Domácí zvířata

Dávky v pracovní neschopnosti - Žádat

Where can I find out if I am entitled to receive disability benefits?
Mistä saan tietää, olenko oikeutettu työkyvyttömyysavustukseen?
Dotaz, kde můžu zjistit, jestli mám nárok na invalidní dávky
Is the allowance tax-free?
Onko avustus verovapaata?
Dotaz o dávkách
What are the factors which determine how much I get?
Mitkä tekijät vaikuttavat tuen määrään?
Dotaz, jaké faktory ovlivňují výši příjmu

Dávky v pracovní neschopnosti - Pečovatelé

What are the requirements to be eligible for the carer's allowance?
Mitkä kriteerit pitää täyttyä, jotta saa huoltajan avustuksia?
Dotaz, jaké jsou požadavky pro získání příspěvek na péči
Do I have to be related to the person I am caring for?
Pitääkö minun olla sukua huollettavalle henkilölle, jotta saan tukia?
Dotaz, jestli dotyčný musí být příbuzný osoby o kterou se stará, aby mohl/a získat příspěvek na péči
How many hours a week do I have to spend caring for the person to be eligible to apply for the benefits?
Kuinka monta tuntia viikossa minun pitää huolehtia henkilöstä tukien saamiseksi?
Dotaz, kolik hodin týdně musím strávit péči o danou osobu, aby jsem mohl/a žádat o podporu
Is the allowance taxable?
Onko tuki veronalaista?
Dotaz, jestli je podpora zdanitelná
Which benefits will I receive?
Mitä tukia minun on mahdollista saada?
Dotaz, jakou podporu dostanu
Will the allowance affect other benefits?
Vaikuttaako tuki muihin avustuksiin?
Dotaz, jestli má tento přídavek vliv na další výhody
Can my allowance affect the benefits of the person I am caring for?
Voiko tukeni vaikuttaa myös huollettavan henkilön tukiin?
Dotaz, jestli daný přídavek ovlivní benefity osoby o kterou pečujete
Can I appeal against a decision?
Voinko valittaa päätöksestä?
Dotaz, jestli je možné podat odvolání proti rozhodnutí
What shall I do if my circumstances change?
Mitä minun pitää tehdä, jos tilanteeni muuttuu?
Dotaz, jaké jsou vhodné další kroky, jestliže se změní vaše okolnosti