esperantsky | Fráze - Život v zahraničí | Dávky v pracovní neschopnosti

Dokumenty | Banka | Práce | Studium | Bydlení | Dávky v pracovní neschopnosti | Domácí zvířata

Dávky v pracovní neschopnosti - Žádat

Where can I find out if I am entitled to receive disability benefits?
Kie mi povas trovi, ĉu mi povas ricevi profitojn de invalideco?
Dotaz, kde můžu zjistit, jestli mám nárok na invalidní dávky
Is the allowance tax-free?
Estas la poŝmono imponibla?
Dotaz o dávkách
What are the factors which determine how much I get?
Kio estas la faktoroj, kiuj determinas kiom mi ricevas?
Dotaz, jaké faktory ovlivňují výši příjmu

Dávky v pracovní neschopnosti - Pečovatelé

What are the requirements to be eligible for the carer's allowance?
Kio estas la kondiĉoj por esti elektebla por la poŝmono?
Dotaz, jaké jsou požadavky pro získání příspěvek na péči
Do I have to be related to the person I am caring for?
Ĉu mi devas esti rilatanta al la persono, ke mi estas prizorgita?
Dotaz, jestli dotyčný musí být příbuzný osoby o kterou se stará, aby mohl/a získat příspěvek na péči
How many hours a week do I have to spend caring for the person to be eligible to apply for the benefits?
Kiom da horoj semajne mi devas flegi la persono por esti elektebla peti la profitojn?
Dotaz, kolik hodin týdně musím strávit péči o danou osobu, aby jsem mohl/a žádat o podporu
Is the allowance taxable?
Estas la poŝmono imponibla?
Dotaz, jestli je podpora zdanitelná
Which benefits will I receive?
Kio profitojn mi ricevas?
Dotaz, jakou podporu dostanu
Will the allowance affect other benefits?
Ĉu la poŝmono influas aliajn profitojn?
Dotaz, jestli má tento přídavek vliv na další výhody
Can my allowance affect the benefits of the person I am caring for?
Ĉu mia poŝmono influas la profitojn de la persono, ke mi estas prizorgita?
Dotaz, jestli daný přídavek ovlivní benefity osoby o kterou pečujete
Can I appeal against a decision?
Ĉu mi povas apeli kontraŭ la decido?
Dotaz, jestli je možné podat odvolání proti rozhodnutí
What shall I do if my circumstances change?
Kion mi farus, se mia cirkonstancoj ŝanĝus?
Dotaz, jaké jsou vhodné další kroky, jestliže se změní vaše okolnosti