švédsky | Fráze - Život v zahraničí | Domácí zvířata

Domácí zvířata - Přivést si s sebou domácí zvíře

¿Necesito un permiso de importación para mi mascota?
Behöver jag en importlicens för mitt husdjur?
Dotaz, jestli potřebujete dovozní povolení
¿Existe un periodo de cuarentena para (animal)?
Finns det en karantänperiod för [djuret]?
Dotaz, jestli zvíře je v karanténě
¿Existe un reglamento específico para la importación de especies no autóctonas?
Finns det speciella regler vid importering av främmande arter?
Dotaz, jestli jsou nějaké konkrétní pravidla pro dovoz nepůvodních druhů zvířat
Los requisitos de entrada para su mascota incluyen _____________.
De krav som ditt husdjur måste uppfylla omfattar __________.
Uvádět, co zahrují vstupní podmínky
el microchip
mikrochip
Požadavky na dovoz domácích zvířat
la vacuna antirrábica (certificado)
rabiesvaccination (certifikat)
Požadavek o vstup pro domácí zvířata
el pasaporte para animales domésticos/mascotas
pass för sällskapsdjur
Požadavek o vstup pro domácí zvířata
el certificado de tratamiento contra la tenia
bandmaskbehandling (certifikat)
Požadavek o vstup pro domácí zvířata
¿Tengo que usar una jaula homologada?
Måste jag använda en certifierad transportbehållare?
Dotaz, jestli potřebujete vhodnout přepravní klec pro zvířata
¿Cuál es la normativa para _________________?
Vad är reglerna gällande ________?
Dotaz, jaká pravidla jsou pro vodící psy
perros guía
ledarhundar
Druh zvířete
perros de asistencia
assistanshundar
Druh zvířete
¿Dónde puedo conseguir un certificado sanitario para mi mascota?
Hur får jag ett hälsointyg för mitt husdjur?
Dotaz, jak můžete obdržet certifikát pro vašeho domácího mazlíčka