polsky | Fráze - Život v zahraničí | Domácí zvířata

Domácí zvířata - Přivést si s sebou domácí zvíře

¿Necesito un permiso de importación para mi mascota?
Czy muszę mieć pozwolenie na przywóz?
Dotaz, jestli potřebujete dovozní povolení
¿Existe un periodo de cuarentena para (animal)?
Czy [zwierzę] obowiązuje okres kwarantanny?
Dotaz, jestli zvíře je v karanténě
¿Existe un reglamento específico para la importación de especies no autóctonas?
Czy w przypadku obcych gatunków obowiązują szczególne przepisy?
Dotaz, jestli jsou nějaké konkrétní pravidla pro dovoz nepůvodních druhů zvířat
Los requisitos de entrada para su mascota incluyen _____________.
Wymogi, które należy spełnić, aby przywieźć ze sobą zwierzę domowe: __________.
Uvádět, co zahrují vstupní podmínky
el microchip
mikrochip
Požadavky na dovoz domácích zvířat
la vacuna antirrábica (certificado)
szczepienie przeciwko wściekliźnie (świadectwo zdrowia)
Požadavek o vstup pro domácí zvířata
el pasaporte para animales domésticos/mascotas
paszport dla zwierząt domowych
Požadavek o vstup pro domácí zvířata
el certificado de tratamiento contra la tenia
leczenie przeciw tasiemcowi (świadectwo zdrowia)
Požadavek o vstup pro domácí zvířata
¿Tengo que usar una jaula homologada?
Czy muszę skorzystać z usług upoważnionego przewoźnika?
Dotaz, jestli potřebujete vhodnout přepravní klec pro zvířata
¿Cuál es la normativa para _________________?
Jakie przepisy obowiązują ______________?
Dotaz, jaká pravidla jsou pro vodící psy
perros guía
psy przewodniki
Druh zvířete
perros de asistencia
psy towarzyszące
Druh zvířete
¿Dónde puedo conseguir un certificado sanitario para mi mascota?
Jak mogę uzyskać świadectwo zdrowia dla mojego zwierzęcia?
Dotaz, jak můžete obdržet certifikát pro vašeho domácího mazlíčka