francouzsky | Fráze - Život v zahraničí | Domácí zvířata

Domácí zvířata - Přivést si s sebou domácí zvíře

Мне нужна лицензия на ввоз?
Est-ce qu'il me faut un permis d'importation ?
Dotaz, jestli potřebujete dovozní povolení
Для [животное] есть срок карантина?
Est-ce qu'il a une période de quarantaine pour les [animal] ?
Dotaz, jestli zvíře je v karanténě
Есть ли какие-то особые правила для перевоза неаборигенных видов?
Quelles sont les règles en ce qui concerne les espèces non indigènes ?
Dotaz, jestli jsou nějaké konkrétní pravidla pro dovoz nepůvodních druhů zvířat
Требования для ввоза, которым должен соответствовать ваш питомец, включают____________.
Les conditions d'entrée pour votre animal de compagnie comportent ________.
Uvádět, co zahrují vstupní podmínky
микрочип
une puce électronique
Požadavky na dovoz domácích zvířat
антирабическая прививка (сертификат)
un vaccin contre la rage (certificat)
Požadavek o vstup pro domácí zvířata
паспорт питомца
un passeport animal
Požadavek o vstup pro domácí zvířata
лечение от паразитов (сертификат)
un traitement contre le ténia (certificat)
Požadavek o vstup pro domácí zvířata
Мне нужно использовать уполномоченного переносчика?
Est-ce que je dois faire appel à un transporteur agréé ?
Dotaz, jestli potřebujete vhodnout přepravní klec pro zvířata
Каковы правила для _______________?
Quelles sont les conditions pour les __________ ?
Dotaz, jaká pravidla jsou pro vodící psy
собаки-поводыри
chiens-guides
Druh zvířete
собаки-ассистенты
chiens d'assistance
Druh zvířete
Как я могу приобрести медицинскую справку для моего питомца?
Comment est-ce que j'obtiens un certificat de santé pour mon animal ?
Dotaz, jak můžete obdržet certifikát pro vašeho domácího mazlíčka