dánsky | Fráze - Život v zahraničí | Domácí zvířata

Domácí zvířata - Přivést si s sebou domácí zvíře

Мне нужна лицензия на ввоз?
Behøver jeg en importtilladelse?
Dotaz, jestli potřebujete dovozní povolení
Для [животное] есть срок карантина?
Er der en karantæneperiode for [dyr]?
Dotaz, jestli zvíře je v karanténě
Есть ли какие-то особые правила для перевоза неаборигенных видов?
Er der specifikke regler om import af ikke indfødte arter?
Dotaz, jestli jsou nějaké konkrétní pravidla pro dovoz nepůvodních druhů zvířat
Требования для ввоза, которым должен соответствовать ваш питомец, включают____________.
Adgangskravene som dine kæledyr skal leve op til er __________.
Uvádět, co zahrují vstupní podmínky
микрочип
microchip
Požadavky na dovoz domácích zvířat
антирабическая прививка (сертификат)
rabiesvaccination
Požadavek o vstup pro domácí zvířata
паспорт питомца
dyrepas
Požadavek o vstup pro domácí zvířata
лечение от паразитов (сертификат)
bændelormsbehandling
Požadavek o vstup pro domácí zvířata
Мне нужно использовать уполномоченного переносчика?
Skal jeg benytte et autoriseret bur?
Dotaz, jestli potřebujete vhodnout přepravní klec pro zvířata
Каковы правила для _______________?
Hvad er reglerne for ______________?
Dotaz, jaká pravidla jsou pro vodící psy
собаки-поводыри
blindehund
Druh zvířete
собаки-ассистенты
støttehund
Druh zvířete
Как я могу приобрести медицинскую справку для моего питомца?
Hvordan opnår jeg et sundhedscertifikat til mit kæledyr?
Dotaz, jak můžete obdržet certifikát pro vašeho domácího mazlíčka