rusky | Fráze - Život v zahraničí | Domácí zvířata

Domácí zvířata - Přivést si s sebou domácí zvíře

Preciso de uma licença de importação?
Мне нужна лицензия на ввоз?
Dotaz, jestli potřebujete dovozní povolení
Existe um período de quarentena para [animal]?
Для [животное] есть срок карантина?
Dotaz, jestli zvíře je v karanténě
Existem regras específicas para importar espécies não-nativas?
Есть ли какие-то особые правила для перевоза неаборигенных видов?
Dotaz, jestli jsou nějaké konkrétní pravidla pro dovoz nepůvodních druhů zvířat
Os requisitos de entrada que seu animal precisa cumprir incluem __________.
Требования для ввоза, которым должен соответствовать ваш питомец, включают____________.
Uvádět, co zahrují vstupní podmínky
microchip
микрочип
Požadavky na dovoz domácích zvířat
vacina contra raiva (certificado)
антирабическая прививка (сертификат)
Požadavek o vstup pro domácí zvířata
passaporte do animal
паспорт питомца
Požadavek o vstup pro domácí zvířata
tratamento contra tênias (certificado)
лечение от паразитов (сертификат)
Požadavek o vstup pro domácí zvířata
Preciso usar um transportador autorizado?
Мне нужно использовать уполномоченного переносчика?
Dotaz, jestli potřebujete vhodnout přepravní klec pro zvířata
Quais são as regras para ______________?
Каковы правила для _______________?
Dotaz, jaká pravidla jsou pro vodící psy
cães-guia
собаки-поводыри
Druh zvířete
cães auxiliares
собаки-ассистенты
Druh zvířete
Como faço para obter um certificado de saúde para meu animal?
Как я могу приобрести медицинскую справку для моего питомца?
Dotaz, jak můžete obdržet certifikát pro vašeho domácího mazlíčka