polsky | Fráze - Život v zahraničí | Domácí zvířata

Domácí zvířata - Přivést si s sebou domácí zvíře

Preciso de uma licença de importação?
Czy muszę mieć pozwolenie na przywóz?
Dotaz, jestli potřebujete dovozní povolení
Existe um período de quarentena para [animal]?
Czy [zwierzę] obowiązuje okres kwarantanny?
Dotaz, jestli zvíře je v karanténě
Existem regras específicas para importar espécies não-nativas?
Czy w przypadku obcych gatunków obowiązują szczególne przepisy?
Dotaz, jestli jsou nějaké konkrétní pravidla pro dovoz nepůvodních druhů zvířat
Os requisitos de entrada que seu animal precisa cumprir incluem __________.
Wymogi, które należy spełnić, aby przywieźć ze sobą zwierzę domowe: __________.
Uvádět, co zahrují vstupní podmínky
microchip
mikrochip
Požadavky na dovoz domácích zvířat
vacina contra raiva (certificado)
szczepienie przeciwko wściekliźnie (świadectwo zdrowia)
Požadavek o vstup pro domácí zvířata
passaporte do animal
paszport dla zwierząt domowych
Požadavek o vstup pro domácí zvířata
tratamento contra tênias (certificado)
leczenie przeciw tasiemcowi (świadectwo zdrowia)
Požadavek o vstup pro domácí zvířata
Preciso usar um transportador autorizado?
Czy muszę skorzystać z usług upoważnionego przewoźnika?
Dotaz, jestli potřebujete vhodnout přepravní klec pro zvířata
Quais são as regras para ______________?
Jakie przepisy obowiązują ______________?
Dotaz, jaká pravidla jsou pro vodící psy
cães-guia
psy przewodniki
Druh zvířete
cães auxiliares
psy towarzyszące
Druh zvířete
Como faço para obter um certificado de saúde para meu animal?
Jak mogę uzyskać świadectwo zdrowia dla mojego zwierzęcia?
Dotaz, jak můžete obdržet certifikát pro vašeho domácího mazlíčka