francouzsky | Fráze - Život v zahraničí | Domácí zvířata

Domácí zvířata - Přivést si s sebou domácí zvíře

Czy muszę mieć pozwolenie na przywóz?
Est-ce qu'il me faut un permis d'importation ?
Dotaz, jestli potřebujete dovozní povolení
Czy [zwierzę] obowiązuje okres kwarantanny?
Est-ce qu'il a une période de quarantaine pour les [animal] ?
Dotaz, jestli zvíře je v karanténě
Czy w przypadku obcych gatunków obowiązują szczególne przepisy?
Quelles sont les règles en ce qui concerne les espèces non indigènes ?
Dotaz, jestli jsou nějaké konkrétní pravidla pro dovoz nepůvodních druhů zvířat
Wymogi, które należy spełnić, aby przywieźć ze sobą zwierzę domowe: __________.
Les conditions d'entrée pour votre animal de compagnie comportent ________.
Uvádět, co zahrují vstupní podmínky
mikrochip
une puce électronique
Požadavky na dovoz domácích zvířat
szczepienie przeciwko wściekliźnie (świadectwo zdrowia)
un vaccin contre la rage (certificat)
Požadavek o vstup pro domácí zvířata
paszport dla zwierząt domowych
un passeport animal
Požadavek o vstup pro domácí zvířata
leczenie przeciw tasiemcowi (świadectwo zdrowia)
un traitement contre le ténia (certificat)
Požadavek o vstup pro domácí zvířata
Czy muszę skorzystać z usług upoważnionego przewoźnika?
Est-ce que je dois faire appel à un transporteur agréé ?
Dotaz, jestli potřebujete vhodnout přepravní klec pro zvířata
Jakie przepisy obowiązują ______________?
Quelles sont les conditions pour les __________ ?
Dotaz, jaká pravidla jsou pro vodící psy
psy przewodniki
chiens-guides
Druh zvířete
psy towarzyszące
chiens d'assistance
Druh zvířete
Jak mogę uzyskać świadectwo zdrowia dla mojego zwierzęcia?
Comment est-ce que j'obtiens un certificat de santé pour mon animal ?
Dotaz, jak můžete obdržet certifikát pro vašeho domácího mazlíčka