česky | Fráze - Život v zahraničí | Domácí zvířata

Domácí zvířata - Přivést si s sebou domácí zvíře

Brauche ich eine Einfuhrerlaubnis?
Potřebuji dovozní povolení?
Dotaz, jestli potřebujete dovozní povolení
Gibt es eine vorgeschriebene Quarantänezeit für das Tier?
Má toto zvíře určenou karanténu?
Dotaz, jestli zvíře je v karanténě
Gibt es besondere Regeln für den Import nicht einheimischer Tierarten?
Jsou daná nějaká konkrétní pravidla pro dovoz nepůvodních druhů zvířat?
Dotaz, jestli jsou nějaké konkrétní pravidla pro dovoz nepůvodních druhů zvířat
Zu den Einfuhrbestimmungen, die das Tier erfüllen muss gehört ein_______.
Vstupní podmínky, které musí vaše zvíře splnit: __________.
Uvádět, co zahrují vstupní podmínky
Mikrochip
mikročip
Požadavky na dovoz domácích zvířat
Nachweis der Tollwutimpfung
očkování proti vzteklině (lékařské potvrzení)
Požadavek o vstup pro domácí zvířata
Haustierpass
cestovní pas pro zvířata
Požadavek o vstup pro domácí zvířata
Entwurmungszertifikat
ošetření proti tasemnici (lékařské potvrzení)
Požadavek o vstup pro domácí zvířata
Muss ich ein geprüftes Transportbehältnis nutzen?
Musím použít vhodnou přepravní klec?
Dotaz, jestli potřebujete vhodnout přepravní klec pro zvířata
Wie sind die Regeln für _____________?
Jaká jsou pravidla pro ______________?
Dotaz, jaká pravidla jsou pro vodící psy
Blindenhunde
Vodící psi
Druh zvířete
Assistenzhunde
asistenční psi
Druh zvířete
Wie bekomme ich ein Gesundheitszertifikat für mein Haustier?
Jak mohu získat zdravotní potvrzení pro mého domácího mazlíčka?
Dotaz, jak můžete obdržet certifikát pro vašeho domácího mazlíčka