švédsky | Fráze - Život v zahraničí | Domácí zvířata

Domácí zvířata - Přivést si s sebou domácí zvíře

Est-ce qu'il me faut un permis d'importation ?
Behöver jag en importlicens för mitt husdjur?
Dotaz, jestli potřebujete dovozní povolení
Est-ce qu'il a une période de quarantaine pour les [animal] ?
Finns det en karantänperiod för [djuret]?
Dotaz, jestli zvíře je v karanténě
Quelles sont les règles en ce qui concerne les espèces non indigènes ?
Finns det speciella regler vid importering av främmande arter?
Dotaz, jestli jsou nějaké konkrétní pravidla pro dovoz nepůvodních druhů zvířat
Les conditions d'entrée pour votre animal de compagnie comportent ________.
De krav som ditt husdjur måste uppfylla omfattar __________.
Uvádět, co zahrují vstupní podmínky
une puce électronique
mikrochip
Požadavky na dovoz domácích zvířat
un vaccin contre la rage (certificat)
rabiesvaccination (certifikat)
Požadavek o vstup pro domácí zvířata
un passeport animal
pass för sällskapsdjur
Požadavek o vstup pro domácí zvířata
un traitement contre le ténia (certificat)
bandmaskbehandling (certifikat)
Požadavek o vstup pro domácí zvířata
Est-ce que je dois faire appel à un transporteur agréé ?
Måste jag använda en certifierad transportbehållare?
Dotaz, jestli potřebujete vhodnout přepravní klec pro zvířata
Quelles sont les conditions pour les __________ ?
Vad är reglerna gällande ________?
Dotaz, jaká pravidla jsou pro vodící psy
chiens-guides
ledarhundar
Druh zvířete
chiens d'assistance
assistanshundar
Druh zvířete
Comment est-ce que j'obtiens un certificat de santé pour mon animal ?
Hur får jag ett hälsointyg för mitt husdjur?
Dotaz, jak můžete obdržet certifikát pro vašeho domácího mazlíčka