polsky | Fráze - Život v zahraničí | Domácí zvířata

Domácí zvířata - Přivést si s sebou domácí zvíře

Est-ce qu'il me faut un permis d'importation ?
Czy muszę mieć pozwolenie na przywóz?
Dotaz, jestli potřebujete dovozní povolení
Est-ce qu'il a une période de quarantaine pour les [animal] ?
Czy [zwierzę] obowiązuje okres kwarantanny?
Dotaz, jestli zvíře je v karanténě
Quelles sont les règles en ce qui concerne les espèces non indigènes ?
Czy w przypadku obcych gatunków obowiązują szczególne przepisy?
Dotaz, jestli jsou nějaké konkrétní pravidla pro dovoz nepůvodních druhů zvířat
Les conditions d'entrée pour votre animal de compagnie comportent ________.
Wymogi, które należy spełnić, aby przywieźć ze sobą zwierzę domowe: __________.
Uvádět, co zahrují vstupní podmínky
une puce électronique
mikrochip
Požadavky na dovoz domácích zvířat
un vaccin contre la rage (certificat)
szczepienie przeciwko wściekliźnie (świadectwo zdrowia)
Požadavek o vstup pro domácí zvířata
un passeport animal
paszport dla zwierząt domowych
Požadavek o vstup pro domácí zvířata
un traitement contre le ténia (certificat)
leczenie przeciw tasiemcowi (świadectwo zdrowia)
Požadavek o vstup pro domácí zvířata
Est-ce que je dois faire appel à un transporteur agréé ?
Czy muszę skorzystać z usług upoważnionego przewoźnika?
Dotaz, jestli potřebujete vhodnout přepravní klec pro zvířata
Quelles sont les conditions pour les __________ ?
Jakie przepisy obowiązują ______________?
Dotaz, jaká pravidla jsou pro vodící psy
chiens-guides
psy przewodniki
Druh zvířete
chiens d'assistance
psy towarzyszące
Druh zvířete
Comment est-ce que j'obtiens un certificat de santé pour mon animal ?
Jak mogę uzyskać świadectwo zdrowia dla mojego zwierzęcia?
Dotaz, jak můžete obdržet certifikát pro vašeho domácího mazlíčka