německy | Fráze - Život v zahraničí | Domácí zvířata

Domácí zvířata - Přivést si s sebou domácí zvíře

Est-ce qu'il me faut un permis d'importation ?
Brauche ich eine Einfuhrerlaubnis?
Dotaz, jestli potřebujete dovozní povolení
Est-ce qu'il a une période de quarantaine pour les [animal] ?
Gibt es eine vorgeschriebene Quarantänezeit für das Tier?
Dotaz, jestli zvíře je v karanténě
Quelles sont les règles en ce qui concerne les espèces non indigènes ?
Gibt es besondere Regeln für den Import nicht einheimischer Tierarten?
Dotaz, jestli jsou nějaké konkrétní pravidla pro dovoz nepůvodních druhů zvířat
Les conditions d'entrée pour votre animal de compagnie comportent ________.
Zu den Einfuhrbestimmungen, die das Tier erfüllen muss gehört ein_______.
Uvádět, co zahrují vstupní podmínky
une puce électronique
Mikrochip
Požadavky na dovoz domácích zvířat
un vaccin contre la rage (certificat)
Nachweis der Tollwutimpfung
Požadavek o vstup pro domácí zvířata
un passeport animal
Haustierpass
Požadavek o vstup pro domácí zvířata
un traitement contre le ténia (certificat)
Entwurmungszertifikat
Požadavek o vstup pro domácí zvířata
Est-ce que je dois faire appel à un transporteur agréé ?
Muss ich ein geprüftes Transportbehältnis nutzen?
Dotaz, jestli potřebujete vhodnout přepravní klec pro zvířata
Quelles sont les conditions pour les __________ ?
Wie sind die Regeln für _____________?
Dotaz, jaká pravidla jsou pro vodící psy
chiens-guides
Blindenhunde
Druh zvířete
chiens d'assistance
Assistenzhunde
Druh zvířete
Comment est-ce que j'obtiens un certificat de santé pour mon animal ?
Wie bekomme ich ein Gesundheitszertifikat für mein Haustier?
Dotaz, jak můžete obdržet certifikát pro vašeho domácího mazlíčka