dánsky | Fráze - Život v zahraničí | Domácí zvířata

Domácí zvířata - Přivést si s sebou domácí zvíře

Est-ce qu'il me faut un permis d'importation ?
Behøver jeg en importtilladelse?
Dotaz, jestli potřebujete dovozní povolení
Est-ce qu'il a une période de quarantaine pour les [animal] ?
Er der en karantæneperiode for [dyr]?
Dotaz, jestli zvíře je v karanténě
Quelles sont les règles en ce qui concerne les espèces non indigènes ?
Er der specifikke regler om import af ikke indfødte arter?
Dotaz, jestli jsou nějaké konkrétní pravidla pro dovoz nepůvodních druhů zvířat
Les conditions d'entrée pour votre animal de compagnie comportent ________.
Adgangskravene som dine kæledyr skal leve op til er __________.
Uvádět, co zahrují vstupní podmínky
une puce électronique
microchip
Požadavky na dovoz domácích zvířat
un vaccin contre la rage (certificat)
rabiesvaccination
Požadavek o vstup pro domácí zvířata
un passeport animal
dyrepas
Požadavek o vstup pro domácí zvířata
un traitement contre le ténia (certificat)
bændelormsbehandling
Požadavek o vstup pro domácí zvířata
Est-ce que je dois faire appel à un transporteur agréé ?
Skal jeg benytte et autoriseret bur?
Dotaz, jestli potřebujete vhodnout přepravní klec pro zvířata
Quelles sont les conditions pour les __________ ?
Hvad er reglerne for ______________?
Dotaz, jaká pravidla jsou pro vodící psy
chiens-guides
blindehund
Druh zvířete
chiens d'assistance
støttehund
Druh zvířete
Comment est-ce que j'obtiens un certificat de santé pour mon animal ?
Hvordan opnår jeg et sundhedscertifikat til mit kæledyr?
Dotaz, jak můžete obdržet certifikát pro vašeho domácího mazlíčka