čínsky | Fráze - Život v zahraničí | Domácí zvířata

Domácí zvířata - Přivést si s sebou domácí zvíře

Est-ce qu'il me faut un permis d'importation ?
我是否需要入口许可证?
Dotaz, jestli potřebujete dovozní povolení
Est-ce qu'il a une période de quarantaine pour les [animal] ?
请问是否对【动物】有检疫期?
Dotaz, jestli zvíře je v karanténě
Quelles sont les règles en ce qui concerne les espèces non indigènes ?
请问有针对非本国物种入境的相关规定吗?
Dotaz, jestli jsou nějaké konkrétní pravidla pro dovoz nepůvodních druhů zvířat
Les conditions d'entrée pour votre animal de compagnie comportent ________.
你的宠物入境需要 __________。
Uvádět, co zahrují vstupní podmínky
une puce électronique
微芯片
Požadavky na dovoz domácích zvířat
un vaccin contre la rage (certificat)
狂犬疫苗接种(证明)
Požadavek o vstup pro domácí zvířata
un passeport animal
宠物护照
Požadavek o vstup pro domácí zvířata
un traitement contre le ténia (certificat)
绦虫治疗(证明)
Požadavek o vstup pro domácí zvířata
Est-ce que je dois faire appel à un transporteur agréé ?
我需要使用官方认证的承运商吗?
Dotaz, jestli potřebujete vhodnout přepravní klec pro zvířata
Quelles sont les conditions pour les __________ ?
对______________有哪些规定?
Dotaz, jaká pravidla jsou pro vodící psy
chiens-guides
导盲犬
Druh zvířete
chiens d'assistance
协助犬
Druh zvířete
Comment est-ce que j'obtiens un certificat de santé pour mon animal ?
我如何为我的宠物拿到健康证明?
Dotaz, jak můžete obdržet certifikát pro vašeho domácího mazlíčka