německy | Fráze - Život v zahraničí | Domácí zvířata

Domácí zvířata - Přivést si s sebou domácí zvíře

Potřebuji dovozní povolení?
Brauche ich eine Einfuhrerlaubnis?
Dotaz, jestli potřebujete dovozní povolení
Má toto zvíře určenou karanténu?
Gibt es eine vorgeschriebene Quarantänezeit für das Tier?
Dotaz, jestli zvíře je v karanténě
Jsou daná nějaká konkrétní pravidla pro dovoz nepůvodních druhů zvířat?
Gibt es besondere Regeln für den Import nicht einheimischer Tierarten?
Dotaz, jestli jsou nějaké konkrétní pravidla pro dovoz nepůvodních druhů zvířat
Vstupní podmínky, které musí vaše zvíře splnit: __________.
Zu den Einfuhrbestimmungen, die das Tier erfüllen muss gehört ein_______.
Uvádět, co zahrují vstupní podmínky
mikročip
Mikrochip
Požadavky na dovoz domácích zvířat
očkování proti vzteklině (lékařské potvrzení)
Nachweis der Tollwutimpfung
Požadavek o vstup pro domácí zvířata
cestovní pas pro zvířata
Haustierpass
Požadavek o vstup pro domácí zvířata
ošetření proti tasemnici (lékařské potvrzení)
Entwurmungszertifikat
Požadavek o vstup pro domácí zvířata
Musím použít vhodnou přepravní klec?
Muss ich ein geprüftes Transportbehältnis nutzen?
Dotaz, jestli potřebujete vhodnout přepravní klec pro zvířata
Jaká jsou pravidla pro ______________?
Wie sind die Regeln für _____________?
Dotaz, jaká pravidla jsou pro vodící psy
Vodící psi
Blindenhunde
Druh zvířete
asistenční psi
Assistenzhunde
Druh zvířete
Jak mohu získat zdravotní potvrzení pro mého domácího mazlíčka?
Wie bekomme ich ein Gesundheitszertifikat für mein Haustier?
Dotaz, jak můžete obdržet certifikát pro vašeho domácího mazlíčka