rusky | Fráze - Život v zahraničí | Domácí zvířata

Domácí zvířata - Přivést si s sebou domácí zvíře

Do I need an import license?
Мне нужна лицензия на ввоз?
Dotaz, jestli potřebujete dovozní povolení
Is there a quarantine period for [animal]?
Для [животное] есть срок карантина?
Dotaz, jestli zvíře je v karanténě
Are there specific rules for importing non-native species?
Есть ли какие-то особые правила для перевоза неаборигенных видов?
Dotaz, jestli jsou nějaké konkrétní pravidla pro dovoz nepůvodních druhů zvířat
The entry requirements that your pet needs to meet include a __________.
Требования для ввоза, которым должен соответствовать ваш питомец, включают____________.
Uvádět, co zahrují vstupní podmínky
microchip
микрочип
Požadavky na dovoz domácích zvířat
rabies vaccination (certificate)
антирабическая прививка (сертификат)
Požadavek o vstup pro domácí zvířata
pet passport
паспорт питомца
Požadavek o vstup pro domácí zvířata
tapeworm treatment (certificate)
лечение от паразитов (сертификат)
Požadavek o vstup pro domácí zvířata
Do I have to use an authorized carrier?
Мне нужно использовать уполномоченного переносчика?
Dotaz, jestli potřebujete vhodnout přepravní klec pro zvířata
What are the rules for ______________?
Каковы правила для _______________?
Dotaz, jaká pravidla jsou pro vodící psy
guide dogs
собаки-поводыри
Druh zvířete
assistance dogs
собаки-ассистенты
Druh zvířete
How do I obtain a health certificate for my pet?
Как я могу приобрести медицинскую справку для моего питомца?
Dotaz, jak můžete obdržet certifikát pro vašeho domácího mazlíčka